[ Annons ]

Publicerat 28 september, 2022

Protester mot försämrad postutdelning

De radikala förändringar av postutdelningen som Post- och telestyrelsen föreslår bör inte genomföras. Det skriver företrädare för sju aktörer i fastighetsbranschen i ett gemensamt debattinlägg.

Det har skett en halvering av antalet skickade brev sedan år 2000. Samtidigt ökar kraven på att få de varor vi e-handlar levererade både snabbt och nära. Utifrån denna utveckling har Post- och telestyrelsen (PTS) föreslagit nya regler för den som utsetts att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten – idag Postnord.

I ett gemensamt debattinlägg på Altinget argumenterar företrädare för sju organisationer inom bostadssektorn för att förslaget ska skrotas. Man menar att det är en uppenbar serviceförsämring som samtidigt skulle lägga nya kostnader på hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och småhusägare.

[ Annons ]

Vad PTS föreslår är i korthet att Postnord får möjlighet att anvisa en ny plats för postanordning högst 200 meter från postmottagarens adressplats. Äldre eller funktionshindrade ska fortsatt kunna få posten utdelad vid dörren.

De sju organisationerna trycker på att det möjliggör rejäla besparingar för Postnord – uppskattningsvis 120 miljoner kronor per år. Det samtidigt som kostnaden för de nya postanordningarna hamnar på postmottagarna. Man beräknar den sammanlagda kostnaden för alla flerbostadshus till mellan 2 och 7,8 miljarder kronor.

De skriver:

”PTS förslag bör inte genomföras. Det behövs i stället en samordnad lösning för att postmottagare ska kunna ta emot paket från olika operatörer nära hemmet utan att det samtidigt leder till att den vanliga postservicen försämras och det behövs ett annat sätt att fördela kostnaderna för detta.”

Undertecknarna menar att det också är märkligt att generaldirektören för PTS under pågående remisstid går ut i en debattartikel och skriver hur han vill att det ska bli.

De som undertecknat debattinlägget representerar Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta samt Villaägarnas Riksförbund.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]