[ Annons ]

Regeringens förslag att större solcells­anläggningar ska beskattas kan bli ett kraftigt slag mot utbyggnaden av förnyelsebar energi.
Publicerat 22 april, 2015

Protester mot beskattning av solceller

Regeringens förslag att större solcells­anläggningar ska beskattas kan bli ett kraftigt slag mot utbyggnaden av förnyelsebar energi.

Att förnybar el varit skatte­befriad har varit en drivkraft för mer förnyelsebar el. Därför höjs nu många proteströster när Finans­departementet föreslår att all el som produceras i större anläggningar ska betala energiskatt från den 1 juli 2016. Det handlar om solcellsanläggningar med en effekt på 144 kilowatt och över. Förslaget skulle slå mycket olika. Detta eftersom effekten beräknas per organisationsnummer, inte per anläggning.

[ Annons ]

Bakgrunden till Finansdepartementets förslag är en harmonisering med Norge när det gäller elcertifikatsystemet för förnybar el. Norge vill att Sverige tar bort skattebefrielsen för vindkraft. Men förslaget omfattar alltså all annan alternativ energi.

Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna Sverige tycker att regeringen talar med dubbla tungor när de samtidigt säger sig värna hållbarhet och miljö.

– Att gynna storbolagens intressen och att se till sina skatteintäkter verkar vara viktigare än allt tal om satsningar på förnyelsebar energi.

Lennart Lifvenhjelm, chef teknikstöd på Vasakronan, säger att förslaget förvånar eftersom det är kontraproduktivt i förhållande till Sveriges nationella miljömål.

– Regeringen lägger krokben för sina egna ambitioner och därmed bromsar utvecklingen av en omställning mot ett mer hållbart samhälle. Om förslaget realiseras så kommer det att stoppa många planerade projekt. Det skulle i sin tur innebära ett slag mot både innovation och teknikutveckling. Det skulle också skada målet för stabila långsiktiga spelregler på energimarknaden, säger Lennart Lifvenhjelm

I en kommentar till DN säger energiminister Ibrahim Baylan att han ser en poäng i kritiken men vill avvakta remisstiden. Att förslaget nu skapar en stor osäkerhet i branschen kommenterar han med att energikommissionen nu har i uppdrag att titta på långsiktiga och blocköverskridande lösningar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]