Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige. Foto: Fastighetsägarna
Publicerat 25 mars, 2024

Proposition lagd för vräkning av kriminella

Från den 1 juli kan fastighetsägare säga upp hyresgäster som begår brott i närområde. ”Avgörande är samarbetet med polisen och att fastighetsägare får skydd”, säger Marie Öhrström, chefsjurist hos Fastighetsägarna.

Regeringen lovade en snabb hantering när man den 22 februari presenterade en lagrådsremiss med förslag på hur fastighetsägare kan säga upp hyresavtal om det finns kriminalitet i huset eller i näromgivningen.

Först talades det om att lagen redan skulle kunna träda i kraft 31 maj i år, men lagrådet avstyrkte tidsplanen med motiveringen att det inte skulle finnas tid att informera allmänheten om de nya reglerna. Regeringen har nu ändrat ikraftträdandet till den 1 juli 2024.

[ Annons ]

Propositionen bygger till största delen på en utredning som Thomas Edling lämnade till justitiedepartementet i oktober förra året. I korthet handlar det om att ge hyresvärdarna möjlighet att säga upp hyresavtal när hyresgäster, hyresgästers barn eller inneboende, begår brott i huset eller i närområdet.

En del kritik har riktats mot förslaget för att familjer riskerar att bli av med sitt boende för att hemmahörande barn gör sig skyldiga till brott i grannområdet. En del remissinstanser, som HSB, Rädda Barnen och Socialstyrelsen ansåg att det är svårt att exakt värdera vad man kan förvänta sig att föräldrar ska göra för att förhindra barn från att begå brott.

I propositionen är dock den delen kvar och man resonerar att lagen tappar kraft om den inte gäller alla som vistas i fastigheten. Hyresgäster ska ha tillsynsansvar för de som bor i lägenheten och om det finns tecken på kriminella verksamhet har man skyldighet att vidta åtgärder – som att kontakta polis eller/och sociala myndigheter.

Dagens utdragna juridiska processer i hyresnämnd och tingsrätt är oacceptabelt för hyresvärd, grannar och övriga boende.

Fastighetsägare har redan idag möjligheter att vräka hyresgäster som orsakar störningar, men med den nya lagen blir det nya verktyg som de flesta fastighetsägare är positiva till.

Marie Öhrström, chefsjurist hos Fastighetsägarna Sverige, anser att lagskärpningarna är nödvändiga eftersom tryggheten behöver stärkas. Men hon betonar samtidigt att brottsbekämpning är statens ansvar. 

– För att en fastighetsägare ska kunna säga upp en lokalhyresgäst eller bostadshyresgäst på grund av brottslighet krävs ett väl fungerande samarbete och informationsutbyte med polisen. I en juridisk uppsägningsprocess är bevisning A och O. Dessutom måste fastighetsägare vid behov vara garanterade skydd av polisen, säger Marie Öhrström. 

En problematik som Marie Öhrström lyfter är att ärenden om uppsägningar hos hyresnämnden tar lång tid. 

– Handläggningstiden är alldeles för lång. Den nya lagen säger att ärenden om uppsägning på grund av brott ska hanteras särskilt skyndsamt. Det behöver också fungera så i praktiken. Dagens utdragna juridiska processer i hyresnämnd och tingsrätt är oacceptabelt för hyresvärd, grannar och övriga boende, säger Marie Öhrström.  

I propositionen finns också en skrivning om att domstol, hyresnämnd och Kronofogdemyndigheten får lagstöd för att handlägga dessa tvister med förtur.

Hos bostadsbolagen, särskilt de med bestånd i utsatta områden, pågår nu ett arbete för att se över hur man ska implementera de förändringar som lagen kan få i sommar.

– Det måste skötas på ett korrekt och rättssäkert sätt, men så långt har vi inte kommit än. Vi ska läsa de exakta formuleringarna i propositionen och därefter arbeta fram rutiner och arbetssätt, säger Lott Jansson, kommunikationschef på Familjebostäder i Stockholm.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]