Publicerat 14 oktober, 2016

Projekten som får dela på 74 miljoner från Boverket

I första sökomgången har Boverket beviljat stöd till 33 projekt för förbättringar av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Totalt får projekten dela på 74 miljoner kronor.

Stödet har beviljats för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar som lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott, men även för nya anläggningar som gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen.

[ Annons ]

Boverket har i uppgift att ta emot och bedöma ansökningarna, samt hantera utbetalningen av stödet som regeringen beslutade om tidigare i år.

I första sökomgången kom 63 ansökningar in, 33 av dessa har beviljats stöd. Stödet ska stimulera till aktivitet och social gemenskap samtidigt som bostadsområdets gestaltning ska bevaras eller utvecklas.

Här är projekten som har beviljats stödet: 

sökande projekt beviljat belopp
Kalmar kommun Aktivitetspark Norrliden 4500000
Eskilstuna kommun Långbergsparken Skiftinge 6400000
Överkalixbostäder Poxkrokens bostadsområde 425000
AB Lessebohus Mötesplatser för integration och delaktighet vid Hackan 2 1250000
Örebro kommun Brickestigen – tillgängliggöra det bostadsnära rekreationslandskapet 825000
Lundby församling Svenska Kyrkan Länsmanstorget: tryggt, jämställt och attraktivt 750000
Huddinge kommun Vårby Strandpark 6500000
AllboHus Fastighets AB Samlingspunkt Rönnedal 1531250
Boodlas Förening för pedagogik och trädgård Upptäckarträdgården 469680
Marks Bostads AB Snickaren 2.0 3000000
Bostads AB Poseidon Utveckling Hjällbo Torg Väster 4175000
AB Stångåstaden Tillsammans – möten i vardagen 1500000
Marks Bostadsaktiebolag Träffpunkt Hedbo 1500000
Karlskogahem AB Utveckling av bostadsgården på Lantmätaren 3 2500000
Graflunds Byggnads AB Spontanidrottsanläggning vid Nybyggaren 9 och 11. 875000
Lunds kommuns Fastighet AB Upprustning av utemiljön på Linero (Vikingavägen 2-28) 4375000
AB Sigtunahem Frejgatan 750000
AB Sigtunahem Sleipnergatan 800000
AB Sigtunahem Magne/Ymer 2450000
AB GöteneBostäder Lekplats på Liljan 428750
AB Stora Tunabyggen Aktivitetstorg Tjärna Ängar 3353000
Amasten Ronneby AB Amastenlyftet – aktiv och social utemiljö i Ronneby 300000
Fastighets AB Drottningskeppet Amastenlyftet – aktiv och social utemiljö i Sollefteå 300000
Amasten Olofström AB Amastenlyftet – aktiv och social utemiljö i Olofström 250000
Stralsund AB Amastenlyftet – aktiv och social utemiljö i Mörrum 250000
AB Botkyrkabyggen Upprustning av utemiljön i norra Botkyrka – Alby 4303125
HSB Brf Hilda i Malmö Upprustning av lekytor inom HSB brf Hilda i Malmö 425000
Linköpings kommun Utveckling av aktivitetsparken i Berga 2500000
Svenljunga kommun Svenljunga 5:65 och 5:177 1700000
Markarydsbostäder i Södertälje AB Gårdsupprustning för social aktivitet i Vårby Gård 4375000
Markarydsbostäder i Södertälje AB Plats för lek behöver får ta plats i Geneta 1437500
Örebro kommun Vivallakullen 4500000
Kungskatten Holding AB Torgbildning i Ronna för ökad gemenskap 5250000
73948305

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]