[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 21 januari, 2019

Projekt ska underlätta cirkularitet

Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad har tillsammans med ett flertal aktörer i byggbranschen inlett ett forskningsprojekt för att skapa ett cirkularitetsindex, CIX. Tanken är att det ska resultera i ett verktyg för hela byggbranschen.

Rivnings- och byggprojekt resulterar i omkring tio miljoner ton avfall per år i Sverige – dubbelt så mycket som avfall från hushåll. Om fastighets- och byggbranschminska ska klara klimat- och miljömålen krävs det en högra grad av cirkularitet. Det innebär alltså att planera och bygga i hållbara material och att återanvända material i högre grad.

[ Annons ]

Boverket har beviljat bidrag till ett projekt för att ta fram ett verktyg för att skapa förutsättningar för mer cirkulära byggprojekt redan i designskedet.

– Det är ett teoretiskt projekt och rent konkret handlar det om att hitta metoder för att beräkna och värdera hur en byggnad kan göras av återanvända material eller bli mer återanvändningsbar i framtiden, säger Hanna Ljungstedt, miljöutredare på lokalförvaltningen i Göteborgs stad som ingår i projektgruppen för cirkularitetsindexet CIX.

Det kan exempelvis handla om att trä kan bli nya spånplattor, glas kan bli glasull för isolering eller betong som kan smulas och delvis återanvändas i ny betongblandning.

– Vi behöver också, i nybyggnationer, titta på hur demonterbar byggnaden är, och undvika lim och spik, för att i framtiden få en byggnad med material som är lättare att tillvarata och återanvända, menar Hanna Ljungstedt.

Lokalförvaltningen driver projektet förskolan Hoppet, som går ut på att bygga en fossilfri förskola i alla led – från råvaruuttag, produktion av byggprodukter, transporter och vid uppförandet av byggnaden. Lärdomar från det projektet ska ligga till grund för CIX.

– Vi har inte kommit så långt som till produktval i Hoppet än, men en slutsats vi har dragit är att för vissa produktgrupper är vi beroende av att kunna hitta lösningar med återvunnet material. Utvecklar vi ett cirkularitetsindex kan det hjälpa oss att värdera hur mycket bättre ett rör tillverkat av återvunnen plast är jämfört med ett vanligt rör – hur mycket lägre klimatpåverkan vi får. Här behöver byggbranschen utveckla gemensamma metoder, så att vi räknar på samma sätt och därmed kan jämföra olika byggprodukter eller konstruktionslösningar, säger Hanna Ljungstedt.

CIX-projektet startades av ETTELVA Arkitekter. Även Riksbyggen och Bengt Dahlgren ingår i framtagandet av CIX. Lokalförvaltningen deltar även i ett Vinnova-finansierat projekt samt ett projekt som finansieras av Smart Built Environment som båda syftar till att öka cirkulariteten i byggandet.

 

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]