[ Annons ]

Foto: Buildings Post Corona
Publicerat 14 januari, 2022

Projekt ska minska smittrisken i nya byggnader

Ledande universitet i Sverige ska tillsammans kartlägga hur man designar byggnader som minimerar risken att sprida smittsamma sjukdomar som Covid-19.

I projektet ”Buildings Post Corona” ska KTH, Umeå Universitet, Lunds universitet och Chalmers samarbeta för att ta fram förslag på hur byggnader bör konstrueras för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö med minimal risk för överföring av luftburna sjukdomar.

– Smitta via luft har varit en avgörande komponent för många av de farsoter som utvecklats till pandemier, såsom influensa, smittkoppor och nu Covid-19, säger Jonas Anund Vogel, föreståndare KTH Live-In Lab i en kommentar.

[ Annons ]

– Hur Covid-19 sprids är något som forskare över hela världen arbetar med just nu. Inomhusmiljön med tekniska system och planlösningar, hur vi beter oss och smittspridning bildar tillsammans komplexa områden.

Projektet ska täcka in de perspektiv och metoder som behövs för att skapa en god inomhusmiljö utifrån hållbarhet, energianvändning, hälsa och smittrisk. Universitetens olika testanläggningar, såsom KTH Live-In Lab och aerosollaboratoriet i Lund, gör det möjligt att testa olika lösningar.

Projektet utförs i tätt samarbete med bland andra Fastighetsägarna, Boverket, Svensk Ventilation, Akademiska Hus och Energi & Miljötekniska Föreningen. Samarbetet ska bidra med ny kunskap för att stödja byggsektorn att utforma och upprätthålla hållbara byggnader med en hälsosam och god termisk inomhusmiljö.

– Som branschorganisation är det värdefullt för oss med ett nära samarbete med akademien. Den pågående pandemin har belyst hur rätt utformade och driftade byggnader kan bidra till minskad smittspridning. I detta projekt vill vi följa hur ny kunskap kring byggnadsutformning och nya tekniker inom till exempel ventilationsstyrning tillämpas för detta syfte, säger Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]