[ Annons ]

Bygget av 120 lägenheter på kvarteret Plankans innergård stoppas. I slutet av november tog mark- och miljödomstolen beslutet att upphäva detaljplanen.
Publicerat 30 november, 2012

Projekt för 120 lägenheter på innergård stoppas

Bygget av 120 lägenheter på kvarteret Plankans innergård stoppas. I slutet av november tog mark- och miljödomstolen beslutet att upphäva detaljplanen.

I vision Stockholm fanns planer på att bygga ett cirkulärt hyreshus på en den stora innergården i kvarteret Plankan på Södermalm i Stockholm. Men nu säger Mark- och miljödomstolen nej.

[ Annons ]

Domstolens främsta invändning är bullernivåerna. Eftersom kvarteret ligger mellan stora gator på Södermalm utsätts det för mycket höga ljudnivåer både från bilar och Brommaflyget skriver tidningen Södermalmsnytt. Därmed anser domstolen att en god ljudmiljö kan säkerställas för de boende i de nya lägenheterna.

Till grund för domen ligger också kvarterets kulturhistoriska värden som bedömts stora av Stadsmuseet och enligt domstolen skulle får en ”irreperabel skada” om bygget genomfördes.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]