[ Annons ]

Ökningen av BNP stannar vid drygt 2 procent nästa år och vid knappt 2,5 procent 2016. Men utvecklingen i fastighetsbranschen blir trots det relativt gynnsam. Det är Fastighetsägarna Sveriges prognos i deras senaste konjunkturrapport.
Publicerat 20 november, 2014

Prognos: stabil utveckling för fastighetsbranschen 2015

Ökningen av BNP stannar vid drygt 2 procent nästa år och vid knappt 2,5 procent 2016. Men utvecklingen i fastighetsbranschen blir trots det relativt gynnsam. Det är Fastighetsägarna Sveriges prognos i deras senaste konjunkturrapport.

Den svenska ekonomin har varit ryckig de senaste åren samtidigt som fastighetsmarknaden har haft en stabil utveckling. I sin senaste konjunkturprognos spår Fastighetsägarna Sverige att den tudelningen kommer att fortsätta.

[ Annons ]

Svag och osäker utveckling på många av Sveriges exportmarknader, återhållsam finanspolitik och dämpat behov av investeringar är några av anledningarna till att återhämtningen i ekonomin går långsamt – trots nollränta.
– Men en viktig anledning till att vi ligger lägre i vår prognos än många andra är att vi tror att skattehöjningar och krav på bolånetagare gör att konsumtionen inte kommer att kunna lyfta tillväxten på samma sätt som under de senaste åren, säger Fastighetsägarnas chefekonom Thomas Ernhagen.

I konjunkturrapporten står det att transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden har varit hög under årets tre första kvartal. Framför allt är kontor och hyresbostäder i storstäderna som får uppmärksamhet av investerarna, som dessutom allt mer söker sig till så kallade sekundära lägen. Goda finansieringsmöjligheter och en gynnsam utveckling av vakanser och hyror ligger bakom utvecklingen.

Prognosen är att låga räntor, fortsatt ökad sysselsättning och ett tydligt urbaniseringstryck gör det möjligt att även 2015 blir gynnsamt fastighetssektorn i stort.

Läs rapporten i sin helhet.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]