[ Annons ]

Fram till 2014 bedöms energianvändningen inom industri- och transportsektorn minska på grund av vikande konjunktur. Men inom bostäder och service spås den öka jämfört med 2011 visar Energimyndighetens nya kortsiktsprognos.
Publicerat 15 augusti, 2012

Prognos: Energianvändningen ökar inom bostad och service

Fram till 2014 bedöms energianvändningen inom industri- och transportsektorn minska på grund av vikande konjunktur. Men inom bostäder och service spås den öka jämfört med 2011 visar Energimyndighetens nya kortsiktsprognos.

År 2014 kommer den slutgiltiga energianvändningen i Sverige ha ökat med 6 TWh jämfört med 2011. Det visar den senaste kortsiktsprognosen från Energimyndigheten. Ökningen beror på att inom sektorn bostäder och service förväntas energianvändningen öka till följd av ett svalare klimat.

[ Annons ]

Men inom industri- och transportsektorn kan vi istället förvänta oss en minskad energianvändning. Det beror till stor del på den konjunkturnedgång som spås av
Konjunkturinstitutet.

Energimyndighetens kortsiktsprognos hösten 2012 omfattar det svenska energisystemets utveckling under perioden 2012–2014.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]