Kostnaden för utbyggnaden av Stockholms tunnelbana beräknas till 2,7 miljarder euro. De gula och ljusblå linjerna anger de planerade nya sträckningarna. Illustration: Stockholms Länstrafik
Publicerat 13 mars, 2017

Prognos: 95 miljarder euro investeras i Stockholm till år 2030

Endast investeringar i nya bostäder väntas uppgå till 53 miljarder euro i Stockholmområdet enligt Stockholm Business Region.

Stockholm Business Region har beräknat investeringspotentialen i Stockholmregionen de kommande åren. Utifrån behovet av bostadsbyggande, infrastruktur och innovation bedömer organisationen att det finns investeringsmöjligheter på upp till 95 miljarder kronor fram till år 2030.

[ Annons ]

Omkring 340 000 nya bostäder ska byggas, vilket bara det kräver en investeringsnivå på rekordhöga 53 miljarder euro.

Den nuvarande ökningen inom bostadsbyggandet har inte varit så stor sedan slutet på 1800-talet då befolkningen i Stockholm fördubblades på mindre än 40 år. I dag upplever Stockholmsregionen återigen en snabb ökning av invånarantalet.

Förutom de 340 000 nya bostäder som planerats fram till 2030, omfattar investeringspotentialen en rad andra betydelsefulla projekt, så som utbyggnaden av tunnelbanan (beräknat till 2,7 miljarder euro) och infrastruktursatsningarna Ostkustbanan (2,6 miljarder euro) och Förbifart Stockholm (1,5 miljarder euro).

För internationella investerare erbjuder Stockholmsregionen ett konkurrenskraftigt företagsklimat. EU-kommissionen placerar Stockholm som den näst mest konkurrenskraftiga regionen på det europeiska fastlandet.

– Stockholmsregionen har upplevt en stadig ekonomisk tillväxt sedan millennieskiftet. Även i samband med finanskrisen 2008-2009, när tillväxten stannade av i många andra europeiska länder, fortsatte Stockholm att generera positiv BNP. Förutom stabil tillväxt erbjuder vi likviditet och transparens. Det är tryggt att göra affärer i Stockholm, säger Olle Zetterberg, vd för Stockholm Business Region.

På nationell nivå rankades Sverige som det bästa landet för affärsverksamhet 2017 av Forbes och som det näst mest innovativa landet i The Bloomberg Innovation Index som rankar världens mest banbrytande ekonomier.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]