[ Annons ]

Thomas Sipos och Anders Sylvén. Foto: Revelop.
Publicerat 17 maj, 2021

Profi blir Revelop

Profi Fastigheter byter namn till Revelop för att tydliggöra sitt hållbarhetskoncept. Samtidigt har man säkrat drygt två miljarder kronor till sin femte investeringsfond.

Strategin bakom Revelop är att med ett utpräglat hållbarhetskoncept förädla och utveckla kommersiella fastigheter i Sveriges tre storstadsområden.

– Med vårt nya namn vill vi förtydliga vår filosofi att investera i fastigheter som vi kan förädla och utveckla på ett hållbart sätt och därmed bidra till ett nytt, mer hållbart samhälle. Genom att förlänga livet på byggnader bidrar vi genom bättre resursanvändning till ett minskat miljöavtryck och undviker de stora negativa effekterna som rivningar och nybyggnation har, säger Revelops vd Thomas Sipos.

[ Annons ]

Det nya namnet Revelop ska reflektera bolagets affärsidé tydligare än tidigare och därmed visa att Revelop är mer än bara ett fastighetsbolag.

– Varje fastighet genomgår under vårt ägande en hållbar resa – från brun till grön. Revelop anspelar på mottot att förlänga livet på byggnader, att skapa attraktiva platser och fokus på effektiv resursanvändning liksom cirkulärt tänk. Vi tänker annorlunda och investerar i befintlig stadsmiljö intill befintlig infrastruktur där vi ser möjligheter till positiv förändring genom förädling och förtätning, säger Anders Sylvén, ekonomichef och vice vd på Revelop.

Intresset för fonden Revelop V var stort både i Sverige och internationellt och med ett riskkapital på 2,1 miljarder kronor är fonden bolagets hittills största och den största svenska fastighetsfonden på sju år. Med en global minskning av investeringar i fastighetsfonder med 26 procent under 2020 visar den lyckade kapitalanskaffningen på nya och tidigare investerares tro på Revelops förmåga att skapa stora värden och ett hållbart samhälle.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]