[ Annons ]

Flera stora bygg- och fastighetsbolag har aviserat trögare försäljning av nyproducerade bostadsrätter. Även takten på produktionsstarter har avtagit. Experterna spår dock liten påverkan på fastighetspriser generellt.
Publicerat 28 maj, 2012

Svårare att sälja bostadsrätter

Flera stora bygg- och fastighetsbolag har aviserat trögare försäljning av nyproducerade bostadsrätter. Även takten på produktionsstarter har avtagit. Experterna spår dock liten påverkan på fastighetspriser generellt.

Både JM och Skanska har aviserat en trögare försäljning med minskat antal produktionsstarter som följd.

[ Annons ]

– Vi har en tröghet när det gäller kundernas benägenhet att skriva kontrakt. Vi har sett det under hösten 2011 och första kvartalet i år, även om vi har upplevt en förbättring under senare delen av kvartalet och i april, säger Claes-Magnus Åkesson, ekonomi- och finans-direktör på JM.

Innebär det här att ni kommer att dra ner på byggandet?
– Nej, det gör det inte i sig. Men hur mycket vi säljer får styra hur mycket vi startar i nästa steg. När det gäller takten på produktionsstarter i förhållande till tidigare takt så har den varit långsammare under de senaste två kvartalen, säger Claes-Magnus Åkesson.

Stellan Lundström, professor i bygg- och fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm spår en avvaktan, där priserna på bostadsrätter mer eller mindre står stilla, två år framåt. Men långsiktigt ett fortsatt tryck på bostadsrätter.

Någon större inverkan på hyresfastighetspriserna tror han inte att det kommer att ha.
– Både på lång och kort sikt kommer de däremot att stiga på grund av att man bygger färre hyreslägenheter. Det finns en stor efterfrågan på bostäder och ett starkt tryck uppåt på priserna, framför allt i Stockholmsregionen.

Jan Rosengren, seniorrådgivare på fastig-hetskonsultföretaget Newsec, ser ingen direkt koppling mellan bostadsrätts-marknaden och priserna på bostadshyreshus.
– Men om man generellt sett kraftigt drar ner på nyproduktionen av bostäder i storstadsregio-nerna, som har en stark befolkningstillväxt, så ökar trycket på det befintliga bostadsbeståndet. Indirekt kan detta driva på prisutvecklingen på hyresfastigheter i dessa regioner.

Christina Gustafsson, nordenchef på IPD, Investment Property Databank, en global aktör inom avkastnings-mätning och benchmarking av fastig-hetsinvesteringar, gör en mer avvaktande bedömning.
– Får vi allvarliga sättningar i konjunkturen kan det leda till en negativ BNP-utveckling med värde-fall på fastigheter. Vi har redan sett en svagare utveckling under 2011.

– Vi vet att det finns ett samband mellan priserna på hyresfastigheter och bostadsrättsmarknaden. Men vi vet inte hur bostadsrättpriserna kommer att utvecklas framöver, säger Christina Gustafsson.

Hon hoppas att byggbolagen drar i bromsen om de ser en risk för överproduktion.
– De vill ju inte få en överproduktion som man fick i Danmark år 2006. Det ledde till stora prisfall på fastigheter. Där hade man en bubbla.

Om vi har en bubbla i Sverige eller inte tycker Christina Gustafsson är svårt att avgöra.

Hur länge kommer då den här trögheten att hålla i sig?
– Det beror på den ekonomiska krisen i Europa. Det finns scenarier där euron kollapsar. Och där länder i södra Europa hoppar av eurosamarbetet. Det kommer att påverka. Nu är väl prognosen att det inte blir en så stor nedgång i Sverige. Men hur snabbt vi kommer ut ur den är svårt att förutsäga, säger Christina Gustafsson.

Jan Rosengren är mer positiv i sin framtidsprognos.
– Spontant tror jag att den håller i sig ett par år. Om utbudet minskar under en tid, så byggs ett efterfrågeöverskott upp, och så småningom uppnås ett läge där nyproduktionen åter kommer igång, säger han.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]