Publicerat 19 mars, 2021

Prisindex för svenska bostadsmarknaden steg 2,3 procent i februari – Valueguard

Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, steg med 2,3 procent i februari. Bostadsrättsindex steg med 1,6 procent och villaindex steg med 2,8 procent.

Det skriver Valueguard i sin senaste prisrapport.

I Stockholm var ökningen 1,4 procent för bostadsrätter och 4,4 procent för villor. I Göteborg ökade bostadsrättsindex med 1,5 procent och villaindex med 0,5 procent. I Malmö steg index med 2,5 procent för bostadsrätter och 6,2 procent för villor.

Justerat för säsongseffekter ökar HOXSWE med 1,4 procent i februari. Bostadsrättsindex för riket stiger med 1,1 och villaindex med 1,9 procent justerat för säsongseffekter.

"Vi har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrätter under första halvan av mars i Stockholm och Göteborg. Det går upp med 0,4 procent i Stockholm och ner med 0,3 procent i Göteborg jämfört med hela februari", skriver Valueguard.

För tredje månaden i rad är tolvmånadersförändringen på villamarknaden, nationellt, över 15 procent.

"Det har aldrig förut hänt, sedan Valueguard 2005 började följa prisutvecklingen på Sveriges bostadsmarknad. Utvecklingen är relativt jämn då alla fyra delindex gått mycket starkt senaste året. Extra anmärkningsvärt är att detta mäter tillbaka till februari i fjol, månaden innan corona slog till", skriver Valueguard.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]