Publicerat 20 april, 2021

Prisindex för svenska bostadsmarknaden steg 2,1 procent i mars – Valueguard

Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, steg med 2,1 procent i mars. Bostadsrättsindex steg med 1,0 procent och villaindex steg med 2,8 procent.

Det skriver Valueguard i sin senaste prisrapport.

I Stockholm var ökningen 1,1 procent för bostadsrätter och 2,2 procent för villor. I Göteborg ökade bostadsrättsindex med 0,8 procent och villaindex med 2,5 procent. I Malmö steg index med 1,2 procent för bostadsrätter och 2,2 procent för villor.

Justerat för säsongseffekter ökar HOXSWE med 2,0 procent i mars. Bostadsrättsindex för riket stiger med 0,9 och villaindex med 2,5 procent justerat för säsongseffekter.

"Vi har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrätter under första halvan av april i Stockholm och Göteborg. Det går ner med 0,1 procent i Stockholm och upp med 0,2 procent i Göteborg jämfört med hela mars", skriver Valueguard.

Under det år som gått sedan coronapandemin nådde Sverige har villapriserna stigit mer än 20 procent, mer än någonsin under en tolvmånadersperiod sedan Valueguard började mäta. Samtidigt har antalet transaktioner per månad legat kring det normala.

På bostadsrättssidan har priserna stigit med 8,0 procent, vilket är nästan exakt på snittet för tolvmånadersförändringar i bostadsrättsindex för riket sedan Valueguard började mäta, vilket är 7,4 procent. Å andra sidan har antalet transaktioner på bostadsrättssidan skjutit i höjden på aldrig förr skådat vis.

"Denna skillnad, att villapriserna skjuter i höjden och transaktionsvolymerna är som vanligt medan bostadsrättspriserna går som vanligt men volymerna drar iväg, är anmärkningsvärd", skriver Valueguard.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]