Publicerat 21 september, 2021

Prisindex för svenska bostadsmarknaden steg 1,6 procent i augusti – Valueguard

Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, steg med 1,6 procent i augusti jämfört med juli. Bostadsrättsindex var upp 1,0 procent medan villor avancerade 2,0 procent. Det skriver Valueguard i sin senaste rapport.

Det är vanligt att index stiger i augusti. Justerat för säsongseffekter ökade HOXSWE med 0,2 procent i augusti. Bostadsrättsindex gick upp med 0,8 procent och villaindex upp 0,2 procent justerat för säsongseffekter.

I Stockholm steg priserna på bostadsrätter och villor med 1,1 respektive 3,1 procent. I Göteborg var också priserna högre, fast mer för villor som ökade 1,2 procent medan bostadsrätter steg 0,9 procent. I Malmö var priserna på bostadsrätter oförändrade och 0,8 procent högre för villor.

”Slutligen har vi även undersökt prisförändringen för bostadsrätter under första halvan av september i rikets två största städer. I Stockholm steg bostadsrättspriserna med 0,8 procent i första halvan av september jämfört med hela augusti, och i Göteborg gick de ner med 0,1 procent”, skriver Valueguard.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]