Publicerat 18 juni, 2021

Prisindex för svenska bostadsmarknaden steg 1,4 procent i maj – Valueguard

Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, steg med 1,4 procent i maj jämfört april. Bostadsrättsindex ökade med 0,8 procent och villaindex steg med 1,7 procent.

Det skriver Valueguard i sin senaste prisrapport.

I Stockholm ökade prisindex med 1,0 procent för bostadsrätter och med 1,8 procent för villor. I Göteborg ökade bostadsrättsindex med 0,6 procent och villaindex med 0,8 procent. I Malmö steg index med 0,9 procent för bostadsrätter och med 1,3 procent för villor.

"Vi har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrätter under första halvan av juni i Stockholm och Göteborg. Priserna går upp med 0,1 procent i Stockholm och med 0,8 procent i Göteborg jämfört med hela maj", skriver Valueguard i rapporten.

Justerat för säsongseffekter ökar HOXSWE med 1,5 procent i maj. Bostadsrättsindex stiger med 1,2 procent och villaindex med 1,5 procent justerat för säsongseffekter. Att priserna stiger lika mycket efter säsongsjustering ska tolkas som att säsongseffekterna är små mellan april och maj.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]