Publicerat 20 maj, 2021

Prisindex för svenska bostadsmarknaden steg 0,9 procent i april – Valueguard

Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, steg med 0,9 procent i april jämfört mars. Bostadsrättsindex steg med 0,5 procent och villaindex steg med 1,1 procent.

Det skriver Valueguard i sin senaste prisrapport.

I Stockholm stod priserna i stort sett stilla, med en ökning på 0,1 procent för bostadsrätter och en nedgång med 0,1 procent för villor. I Göteborg ökade bostadsrättsindex med 0,3 procent och villaindex med 2,5 procent. I Malmö steg index med 2,1 procent för bostadsrätter och med 1,3 procent för villor.

"Vi har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrätter under första halvan av maj i Stockholm och Göteborg. Priserna går upp med 1,6 procent i Stockholm och med 1,2 procent i Göteborg jämfört med hela april", skriver Valueguard.

Justerat för säsongseffekter ökar HOXSWE med 0,9 procent i april. Bostadsrättsindex och villaindex stiger ungefär lika mycket justerat för säsongseffekter. Att priserna stiger lika mycket efter säsongsjustering ska tolkas som att säsongseffekterna är små mellan mars och april.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]