Publicerat 20 januari, 2021

Prisindex för svenska bostadsmarknaden steg 0,2 procent i december – Valueguard

Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, steg med 0,2 procent i december. Bostadsrättsindex sjönk med 0,3 procent och villaindex steg med 0,6 procent.

Det skriver Valueguard i sina senaste prisrapport.

I Stockholm föll index för bostadsrätter med 1,0 procent och för villor gick det upp med 1,7 procent. I Göteborg ökade bostadsrättsindex med 0,6 procent och villaindex med 1,7 procent. I Malmö ökade bostadsrätterna med 0,2 procent medan villorna gick ner med 0,8 procent.

Justerat för säsongseffekter ökar HOXSWE med 1,3 procent i december. Bostadsrättsindex för riket stiger med 0,3 och villaindex med 2,0 procent justerat för säsongseffekter.

"Vi har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrätter under första halvan av januari i Stockholm och Göteborg. Det stiger med 2,3 procent i Stockholm och 0,6 procent i Göteborg jämfört med hela december. Om man istället jämför första halvan av januari med sista halvan av december är ökningen 2,7 procent i Stockholm respektive 1,5 procent i Göteborg. Andra halvan av december jämfört med första halvan av december ger istället en nedgång med 0,7 procent i Stockholm och 1,2 procent i Göteborg", skriver Valueguard.

Det totala antalet transaktioner på bostadsmarknaden i riket låg i december ungefär 15 procent över 2019 års nivå. Det är villorna som ökat mest med ungefär 30 procent medan bostadsrätterna har ökat med 5 procent.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]