Publicerat 24 augusti, 2021

Prisindex för svenska bostadsmarknaden sjönk 0,8 procent i juli – Valueguard

Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, sjönk med 0,8 procent i juli jämfört juni. Bostadsrättsindex sjönk med 0,8 procent medan villkor tappade 0,9 procent.

Det skriver Valueguard i sin senaste rapport.

Det hör till det normala att bostadspriserna faller i juli, noteras det. Justerat för säsongseffekter minskade HOXSWE med 0,2 procent i juli. Bostadsrättsindex föll med 1,1 procent medan villaindex steg 0,3 procent justerat för säsongseffekter.

I Stockholm sjönk priserna lika mycket för bostadsrätter som villkor, med 1,2 procent. I både Göteborg och Malmö var nedgången större för villor än för bostadsrätter. I Göteborg sjönk priserna för bostadsrätter med 0,6 procent och 1,9 procent för villkor, medan nedgångarna i Malmö var 0,5 respektive 1,1 procent.

"Slutligen har vi även undersökt prisförändringen för bostadsrätter under första halvan av augusti i rikets två största städer. I Stockholm steg bostadsrättspriserna med 0,7 procent i första halvan av augusti jämfört med hela juli, och i Göteborg steg de med 0,6 procent. Detta är i linje med den starka utvecklingen på bostadsmarknaden vi sett under lång tid", skriver Valueguard.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]