Publicerat 19 augusti, 2020

Prisindex för privatägda bostäder i Sverige steg 2,0 procent i juli – Valueguard

I juli går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, upp med 2,0 procent. Bostadsrättsindex ökar med 1,8 procent och villaindex med 2,1 procent.

Det skriver Valueguard i sin senaste månadsrapport.

Såväl bostadsrättsindex som villaindex stiger i samtliga tre storstäder. I Stockholm är uppgången 1,3 respektive 3,1 procent, i Göteborg är ökningen 1,1 respektive 0,5 procent och i Malmö är ökningen 2,0 respektive 1,4 procent.

Justerat för säsongseffekter ökar HOXSWE med 2,0 procent medan bostadsrättsindex för riket stiger med 0,8 och villaindex med 2,9 procent.

"Historiskt sett har juli ofta varit en stark månad på bostadsrättsmarknaden, medan det har varit en svag månad på villamarknaden. Därför går det icke-säsongsjusterade bostadsrättsindexet upp mer än det säsongsjusterade indexet medan effekten blir omvänd för villaindex. Under våren och sommaren har prisutvecklingen inte följt normalt säsongsmönster, sannolikt på grund av coronapandemin, vilket gör att de säsongsjusterade siffrorna bör tolkas med försiktighet", skriver Valueguard i rapporten.

Valueguard har också undersökt prisutvecklingen på bostadsrätter under första halvan av augusti i Stockholm och Göteborg.

"De stiger med 0,7 procent i huvudstaden och 0,3 procent i Göteborg, jämfört med hela juli. Om vi istället jämför första halvan av augusti med endast andra halvan av juli faller halvmånadsindex i både Stockholm och Göteborg en aning, med 0,1 respektive 0,3 procent."

Antalet transaktioner på bostadsmarknaden var i juli betydligt högre än samma månad tidigare år. Totalt sett i riket var antalet försäljningar ungefär 25 procent högre än i fjol och uppemot 40 procent högre än 2018.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]