[ Annons ]

Publicerat 2 november, 2020

Prisdialogen fortsätter

Alla medlemmar har förnyat sina medlemskap i Prisdialogen som ska stärka fjärrvärmekundernas ställning på värmemarknaden.

Styrelsen i Prisdialogen tog vid sitt senaste möte ställning till och godkände 49 ansökningar från 36 leverantörer om förnyat medlemskap i Prisdialogen. På samma möte godkändes även tre ansökningar om förnyat medlemskap i Klimatdialogen.

– Under det här mycket speciella året har 56 lokala samrådsprocesser ägt rum – de allra flesta helt digitala på grund av Coronapandemin. Det är verkligen glädjande att alla befintliga medlemmar har lyckats genomföra sina processer trots dessa mycket speciella förutsättningar. Nu hoppas vi på att till nästa år kunna återgå till mer normala procedurer inom Prisdialogen, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och ordförande i Prisdialogens styrelse

[ Annons ]

Prisdialogen tillkom 2013 som en modell för lokal dialog mellan kunder och fjärrvärmeleverantörer 2013. Syftet är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning Medlemmar sedan start var SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige, dessutom är ett flertal fjärrvärmeleverantörer associerade medlemmar.

Sedan april 2019 är även Fastighetsägarna medlemmar. Samma år utökades Prisdialogen till att även omfatta miljö- och klimatfrågor,  detta inom ramen för den så kallade Klimatdialogen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]