[ Annons ]

Filip Elland är hållbarhetschef för Castellum, som vunnit pris för solenergianläggning.
Publicerat 7 maj, 2021

Prisat solcellstak utmanar skatteregler

Castellum har vunnit Solenergipriset för sitt tak på 30 000 kvm solceller i Hisingen Logistikpark. Nu hoppas fastighetsbolaget att de med satsningen kan påverka skattereglerna för större solenergianläggningar. 

Sedan 2004 delas Solenergipriset ut i två kategorier av branschföreningen Svensk Solenergi. Förra året vann Castellum priset för Årets prestation med satsningen ”100 på sol”, och i år blir alltså Hisingen Logistikpark utsedd till Årets anläggning.

– Vi ser priset som en bekräftelse på hur vi gör konkret, mätbar och inspirerande nytta i klimatomställningen, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

[ Annons ]

Hisingen Logistikpark består av 30 000 kvadratmeter stort tak med cirka 8 500 solcellspaneler som årligen producerar cirka 3,3 GWh, vilket motsvarar elkonsumtionen för 660 standardvillor och en yta motsvarande fem fotbollsplaner.

Castellum hoppas att anläggningen, som är Norra Europas största solenergianläggning på tak, kan bidra till förändrade skatteregler för större solenergisatsningar. 

– I dagsläget är systemet anpassat efter små anläggningar, men med Hisingen Logistikpark utmanar vi de hinder som finns kring skattesystemet och lagstiftningen för större anläggningar. Om vi kan göra det här på Hisingen så kan våra kollegor göra samma sak. Vi hoppas att detta skapar ringar på vattnet och att hindren tas bort, säger Filip Elland.

Han menar att Sverige i dag hämmas av ett regelverk som begränsar storleken, i motsats till exempelvis föregångslandet Tyskland. Dagens effektgräns för skattebefrielse för solcellsanläggningar är 255 kW. Från 1 juli höjs brytgräsen till 500 kW.    

Du säger att stora solsatsningar hindras av skatteregelverk, men uppenbarligen inte denna?

– Nej, den här anläggningen är betydligt större och går i taket ändå. När vi tittade på det här enorma taket kändes det som helt fel att bygga mindre för att hålla oss inom 255 kW, som är mest fördelaktigt enligt regelverket. Vi laborerade med siffrorna för att bygga denna jätteanläggning och såg att avkastningen sjönk till långt under våra avkastningskrav när vi kom över brytpunkten. Men därefter började den sakta att stiga och när vi är uppe på den här storleken så kommer man åter upp i rimliga avkastningsnivåer, säger Filip Elland.

Ska man tolka det som att effekttaket egentligen inte ska ses som ett hinder?

– Nej, det innebär att man bara kommer att kunna bygga upp till skattegränsen eller väldigt mycket större. På så vis hindrar regelverket större anläggningar, alltså de som inte är enormt stora som vår. Staten vill att vi bygger smått och gulligt, och inte i den stora skala som vi fastighetsbolag faktiskt kan, säger han och fortsätter:

– Det är ett krångligt regelverk och inte helt okomplicerat att bygga så här stora anläggningar. Vi klarar detta eftersom vi som större bolag har möjlighet att tillsätta resurser då vi installerar solceller i stor omfattning inom vårt solcellsprogram ”100 på sol” med mål att bygga 100 större solcellsanläggningar till 2025.

Solcellsanläggningen i Hisingen startade som en ”testbädd” för att undersöka om storskalig solel kunde bli både hållbart och lönsamt. Framöver kommer Castellum bland annat investera i stora anläggningar på flygplatsområdet Gateway Säve.


[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]