[ Annons ]

Alice Petersson och Frida Joelsson tilldelas priset Bästa examensarbete i fastighetsrätt 2021. Foto: Samhällsbyggarna
Publicerat 22 oktober, 2021

Prisas för studie av klimatanpassade bygglov

Frida Joelsson och Alice Peterson får Samhällsbyggarnas pris bästa examensarbetet i fastighetsrätt 2021 för sin studie av vilken hänsyn som tas till översvämningsrisk vid nybyggen.

Det är ett mycket aktuellt ämne som Frida Joelsson och Alice Peterson, som har studerat vid Lunds tekniska högskola, tar upp i sitt examensarbete Stigande havsnivåer – vilken hänsyn tas till översvämningsrisken vid fastighetsbildning och plan- och byggärenden?

Sommarens översvämningar i Gävle och Stockholm är tydliga exempel på att infrastrukturen inte är anpassad till allt större nederbördsmängder. Ansvarsföreldningen för klimatanpassning är fortfarande oklar. Vanligtvis utförs åtgärder på fastighetsägarnivå, men lika ofta är det kommunernas ansvar.

[ Annons ]

Det prisbelönta examensarbetet uppmärksammar frågan om vilka möjligheter kommuner och länsstyrelser har för att stoppa nybyggen på mark som spås drabbas av höjda havs- och vattennivåer i framtiden.

Författarna konstaterar att kommunerna i god mån kan väga in risk för översvämning vid ny detaljplaneläggning och vid förhandsbesked och bygglov utanför detaljplan med dagens plan- och bygglagstiftning. I äldre detaljplaner kan däremot problem uppstå om risk för översvämning inte vägts in och områdets förutsättningar ändrats. Kommunerna har idag ingen möjlighet enligt lag att neka bygglov på grund av risk för översvämning. Studien visar på att flera kommuner efterfrågar ett instrument för att kunna neka och klimatanpassa bygglov.

Alice Peterson menar dock att det sällan är det mest lämpliga och ekonomiska valet

– Jag tror inte att det är något som kommer att stoppa många bygglov. Som vi nämner i studien är de flesta tomterna enligt detaljplanen redan bebyggda, det är ganska få lucktomter i befintliga detaljplaner och det är bara i de fallen det är aktuellt, där det redan finns en äldre detaljplan. Utanför planen i samband med en ny detaljplan prövas frågorna. Så det är bara i det är bara i äldre detaljplaner som det skulle behövas, säger Alice Peterson.

Hennes tips till de som går i byggnadsplaner är att ha ett långsiktigt perspektiv eftersom det blir vanligare med översvämningar. Hon påpekar att det även är viktigt att tänka på marken runt omkring bygget.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]