Jacob Wisén är nationalekonom med en masterexamen i International Social and Public Policy. På forskningsinstitutet RISE tillhör han enheten Mäta i Samhället där han bland annat arbetar med hur livskvalitet kan mätas, kvalitetssäkras och användas. Foto: André de Loisted
Publicerat 28 april, 2022

”Prioritera och mät livskvalitet bättre”

Tillsammans med Helsingborgs stad lanserar Rise ett nytt mätverktyg för livskvalitet i samband med stadsmässan H22 City Expo. Jacob Wisén, projektledare på Rise, hoppas att det ska leda till mer lyckade prioriteringar.

Är inte förbättrad livskvalitet något som alla redan arbetar med?

– Det pratas mycket om olika hållbarhetstermer idag. Många gör naturligtvis tummen upp när man pratar om livskvalitet och det är ju få som direkt motsätter sig att ha det som styrmedel. Men det svåra är att förankra uppföljningen i samma definitioner och skapa bra beslutsunderlag för att veta om man verkligen gör rätt förflyttningar.

[ Annons ]

Vad gör då ert verktyg?

– Vi utvecklar ett mätverktyg som försöker sortera indikatorer efter hur lätt eller svårt det är för en kommun att uppnå vissa grundförutsättningar för livskvalitet. Som det är nu sitter ofta en kommuns strateger eller analytiker med kanske 90 olika indikatorer, från olika datakällor, och försöker få en bild över nuläget eller förändringar över tid, vilket är svårt.

Vad kan ett bättre verktyg konkret göra för skillnad?

– Utifrån rangordningen av indikatorer kan kommunen exempelvis se att man redan är bra på att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter, vilket är en förutsättning för god livskvalitet, men att det samtidigt är en stor skillnad på vilka som nyttjar dem. Då vet man att det inte är tillgången på hälsofrämjande aktiviteter, utan vilka som kommer dit som behöver adresseras.

Inbegriper verktyget enbart kommunen?

– Nej, en fastighetsägare kan ju dels generera specifik data kring boendesituationer till kommunen, dels få ta del av kommunens mer gedigna analys om hur behoven ser ut. Mycket av det som kan behöva åtgärdas kan ju ligga utanför kommunens rådighet.

Men är inte livskvalitet tämligen individuellt?

– Ens uppfattning om livskvalitet varierar över tid och i olika lokala kontexter. Men med decennier av forskning har vi ändå en ganska bra bild över vilka grundkomponenter som påverkar människors välbefinnande.

Som vadå?

– Det inbegriper alltifrån möjligheten till goda sociala relationer och en meningsfull sysselsättning till en stimulerande fysisk miljö. För att skapa bra beslutsunderlag vill vi både mäta människors subjektiva upplevelser, och vad kommunen gör för att individer, grupper och hela kommunen ska må bra – alltså mäta ett samhällets förutsättningar för att skapa livskvalitet för dess invånare.

Men finns det inte redan mängder av mätverktyg?

– Det finns en rad spridda verktyg som försöker mäta olika aspekter av livskvalitet utifrån olika definitioner, vilket är ett av problemen. Vi jobbar enligt mättekniska principer för att försöka förbättra kvalitén och öka jämförbarheten mellan olika ansatser, alltså med den underliggande mätstrukturen.

Till sist, vad är livskvalitet för dig?

– För mig hänger mycket på givande sociala relationer, att känna att jag har ett sammanhang. Min fysiska hälsa är också viktig, vilket blivit tydligt efter två vändor med covid och svårighet att komma tillbaks till den träningsnivå jag är van vid. 

Vad gäller saken?

H22 City Expo, som pågår från den 30 maj till den 3 juli i Helsingborg, fokuserar på innovation. Ett exempel är ett nytt verktyg för utvecklingen av bättre livskvalitet i staden.

[ Reportage ]
[ Nyheter ]
[ Krönikor ]