Publicerat 29 maj, 2020

Prime Livings styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i Prime Living kallas till årsstämma den 30 juni. Årsstämman sker genom ett poströstningförfarande. Årsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, innebärande omval av styrelseledamöterna Mikael Wandt, Jonas Andersson och Lars Wikström. Omval föreslås av Mikael Wandt till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 250 miljoner och högst 1 miljard aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]