Publicerat 10 november, 2020

Prime Living tidigarelägger rapport, kommer utse ny vd vid extra stämma

Prime Living tidigarelägger Q3-rapporten till den 13 november från 26 november med anledning av samgåendet med Studentbostäder i Sverige.

Fusionen är villkorad av att en extra bolagsstämma godkänner den. Stämman ska hållas den 26 november, vilket är det tidigare tilltänkta Q3-rapportdatumet.

Vid den extra stämman kommer styrelsen som är föreslagen för nyval att utse Studentbostäders vd Rebecka Eidenert till vd för det nya bolaget. Detta förutsätter att stämman röstar för förslaget om en ny styrelse.

Vidare meddelas att ledningsgruppen för det nya bolaget kommer bestå av Lars Wikström (CFO), Samira Mchaiter (förvaltningschef) samt Camilla Thunmarker (projektchef).

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]