Publicerat 25 maj, 2020

Prime Living tar nedskrivning och kontaktar sina obligationsinnehavare

Prime Living har tagit en rejäl smäll kopplat till fastigheter i Oxie.

Företaget har efter klagomål från bland annat hyresgäster beställt en besiktningsgenomgång. Rapporten visar på ett antal allvarliga brister på flera områden. Totalt bedöms investeringskostnaden för att justera problemen uppgå till 60 miljoner kronor, vilket är väsentligt mer än vad styrelsen beräknat.

Situationen har skapat en osäkerhet kring den ekonomisk livslängden för fastigheterna. Prime Living bedömer nu att fastigheterna är värda 259 miljoner kronor, vilket kan jämföras med bokfört värde på 513 miljoner. Bolaget tar således en nedskrivning om 254 miljoner kronor. Nedskrivningen påverkar inte kassaflödet men belastar resultatet för det fjärde kvartalet. Det innebär också att årsredovisningen kommer avvika från bokslutskommunikén.

Prime Living har även noterat ökande problem med uteblivna hyresbetalningar, vilka bedöms vara kopplade till den pågående coronapandemin. De uteblivna betalningarna påverkar bolagets kassaflöde negativt. Styrelsen bedömer att fastigheterna inte kommer att nå sin budget.
Nedskrivningen och den relaterade resultatförsämringen bedöms kunna påverka Prime Livings förutsättningar för att kunna uppfylla villkoren i dess befintliga obligationsfinansiering. Bolaget kommer därför omgående att initiera en kontakt med företagets obligationsinnehavare för att adressera eventuell påverkan på villkoren för den externa finansieringen.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]