Publicerat 9 december, 2020

Prime Living/Studentbostäder föreslår omvänd split 1:100

Aktieägarna i Prime Living, som är under namnändring till Studentbostäder i Sverige, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 13 januari 2021. Stämman genomförs genom poströstning utan fysisk närvaro.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att styrelsens säte ska vara i Uppsala kommun. B- och C-preferensaktier föreslås utgå och bolaget har därefter enbart stamaktier. Antalet aktier ska vara lägst 144 miljoner och högst 576 miljoner aktier, efter omvänd split.

Styrelsen förelår att bolagsstämman att beslutar om en sammanläggning av samtliga aktier i bolaget varigenom 100 aktier sammanläggs till en aktie.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]