Publicerat 9 december, 2020

Prime Living slutför samgående och byter namn till Studentbostäder i Sverige, utser ny styrelse och ledning

Fastighetsbolaget Prime Living har slutfört samgåendet med Studentbostäder i Sverige och byter namn till det senare, enligt ett pressmeddelande. Namnändringen beräknas ske omkring den 11 december.

Bolaget får också en ny styrelse i form av Björn Rosengren (styrelseordförande), Karin Krook och Sven-Göran Svensson. Rosel Ragnarsson, som valdes till styrelseledamot vid extra bolagsstämma den 26 november, har med anledning av hög arbetsbelastning avböjt inval i styrelsen.

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats tar Rebecka Eidenert över som vd. De övriga i ledningen är Lars Wikström (CFO), Samira Mchaiter (förvaltningschef) samt Camilla Thunmarker (projektchef).

Efter fusionen kommer det nya bolaget att ha en fastighetsportfölj på över 4 000 studentbostäder och ett fastighetsvärde på cirka 3,5 miljarder kronor. Därutöver finns en projektportfölj på cirka 2 000 studentbostäder i bland annat Stockholm, Karlstad, Lund och Växjö

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]