Publicerat 29 maj, 2020

Prime Living redovisar minskad nettoförlust

Prime Living redovisar minskad nettoförlust i det första kvartalet. Företaget arbetar på en hållbar obligationssituation.

Prime Livings hyresintäkter uppgick till 10,8 miljoner kronor under första kvartalet (13,9), en minskning med 22,3 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 5,2 miljoner kronor (8), en minskning med 35,0 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var -10,7 miljoner kronor (-29,7).

Resultatet efter skatt blev -0,5 miljoner kronor (-31,5).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 2,8 kronor (15).

"Vi behöver finna en hållbar lösning på obligationssituationen som idag är alltför kostsam,
och på sikt måste vi även hitta ett sätt att sammanfoga de olika aktieslagen. Jag vill understryka vikten av att dessa diskussioner faller väl ut för att säkra finansiella förutsättningar för fortsatt drift", skriver vd Lars Wikström i rapporten.

Prime Living, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Hyresintäkter10,813,9-22,3%
Driftöverskott5,28-35,0%
Resultat före skatt-10,7-29,7
Nettoresultat-0,5-31,5
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor2,815-81,3%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]