Publicerat 13 november, 2020

Prime Living ökade nettoresultatet under tredje kvartalet, ser positivt på rekapitaliseringsplanen

Prime Living rapporterar ökat nettoresultat under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 9,8 miljoner kronor (13,0), en minskning med 24,6 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 5,1 miljoner kronor (8,9), en minskning med 42,7 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 33,4 miljoner kronor (-8,3). Detta efter realiserade värdeförändringar av fastigheter på 41,3 miljoner kronor (2,0).

Resultatet efter skatt blev 24,6 miljoner kronor (-9,9).

Resultat per aktie hamnade på 0,1 kronor (-0,3).

Vd Lars Wikström skriver i rapporten att under kvartalet har ett intensivt arbete bedrivits
för att rekapitalisera Prime Living, med målet att nå en rimlig skuldsättning, en tydligare
ägarbild och ge företaget förutsättningar att ta aktiv del i den pågående strukturomvandlingen
på studentbostadsmarknaden.

Han ser positivt på den aviserade rekapitaliseringsplanen, där gamla och nya tillgångar bedöms bli en bra plattform för fortsatt värdeskapande över tid.

Prime Living, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter9,813,0-24,6%
Driftöverskott5,18,9-42,7%
Resultat före skatt33,4-8,3
Nettoresultat24,6-9,9
Resultat per aktie, kronor0,1-0,3

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]