[ Annons ]

Rebecka Eidenert Foto: SBS
Publicerat 26 oktober, 2020

Prime Living och SBS slås ihop

Prime Living förvärvar Studentbostäder i Sverige. Tillsammans bildas nu ett nytt bolag, med det föreslagna namnet Studentbostäder i Sverige AB.

Samgåendet sker genom att Prime Living förvärvar samtliga aktier i Studentbostäder i Sverige. Genom samgåendet kommer nuvarande aktieägarna i Studentbostäder i Sverige tillsammans äga cirka två tredjedelar av aktierna det sammanslagna bolaget.

–  Trycket på studieplatser är nu rekordhögt, och det finns ett skriande behov av studentbostäder på många håll i landet. Genom samgåendet får vi möjlighet att utveckla studentbostäder på ännu fler orter, och kan snabba på våra pågående satsningar för en digitaliserad förvaltning och ett mer trivsamt boende – allt för ett bättre studentliv, säger Rebecka Eidenert, vd Studentbostäder i Sverige.

[ Annons ]

I det sammanslagna bolaget föreslås styrelsen att utgöras av styrelseordförande Björn Rosengren och styrelseledamöterna Karin Krook, Rosel Ragnarsson och Sven-Göran Svensson. Samgåendet innebär att Studentbostäder i Sverige får tillgång till fastigheter på studieorter där behovet av studentbostäder är som allra störst. Efter samgåendet kommer Studentbostäder i Sverige AB (publ) att ha över 4000 bostäder, en projektportfölj med ca 2 000 studentbostäder på 13 studieorter över hela Sverige, och kan ge samma goda service till ännu fler.

De större aktieägarna i Studentbostäder i Sverige har åtagit sig att garantera 150 Mkr i en nyemission som genomförs efter att samgåendet slutförts. Genom en sådan nyemission möjliggörs för det sammanslagna bolaget att slutföra pågående projekt, vidta åtgärder för ökad uthyrning, genomföra förvärv och påbörja produktionen av planerade studentbostäder.

Villkor för samgåendet

Samgåendet är huvudsakligen villkorat av extra bolagstämma, att långivare i respektive bolag godkänner ägarförändringarna utan att låneavtalen väsentligt förändras och att Nasdaq godkänner det sammanslagna bolaget.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]