Publicerat 28 oktober, 2020

Prime Living noterar men kommenterar inte kursutvecklingen för bolagets olika preferensaktier

Prime Living noterar men kommenterar inte kursutvecklingen för bolaget B-preferensaktie och C-preferensaktie, enligt ett pressmeddelande.

Prime Living aviserade den 26 oktober ett omvänt förvärv av Studentbostäder i Sverige med betalning i preferensaktier i Prime Living. Bolaget kommer efter slutförandet av samgåendet att ha 1,44 miljarder aktier utestående.

Samgåendet ska godkännas på extra bolagsstämma den 26 november. Nasdaq måste även
godkänna det sammanslagna bolaget för notering innefattande att en ny bolagsbeskrivning upprättas i enlighet med regelverket för bolagets marknadsplats som beskriver det sammanslagna bolaget. Styrelsen känner inte till någon mer väsentlig information rörande bolaget.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]