Publicerat 26 oktober, 2020

Prime Living kallar till extra stämma den 26 november

Aktieägarna i Prime Living kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november. Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras enligt ett så kallat poströstningsförfarande. Extra bolagsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 4,8 miljarder aktier och högst 19,2 miljarder aktier.

Styrelsen föreslår ett flertal riktade nyemissioner av C-preferensaktier riktad till obligationsinnehavare i enlighet med den tidigare aviserade rekapitaliseringsplanen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att emittera B-preferensaktier i samband med det omvända förvärvet av Studentbostäder i Sverige som aviserades tidigare idag, inklusive en planerad nyemission på 150 miljoner kronor.

Företagsnamnet föreslås ändras från Prime Living till Studentbostäder i Sverige. En ny styrelse föreslås väljas, bestående av Björn Rosengren som styrelseordförande samt Karin Krook, Rosel Ragnarsson och Sven-Göran Svensson som styrelseledamöter.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]