Publicerat 7 december, 2020

Prime Living har genomfört konvertering av obligationer till preferensaktier

Fastighetsbolaget Prime Living har genomfört en konvertering av obligationer till preferensaktier av serie C.

I och med konverteringen har antalet preferensaktier av serie C ökat med 4 556 415 600 stycken aktier. Prime Living har efter konverteringen, en process som pågått under hösten, 46 817 515 stamaktier, 408 592 preferensaktier av serie B samt 4 760 935 152 preferensaktier av serie C.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]