Publicerat 19 augusti, 2020

Prime Living avser inte längre undersöka försäljning av Oxie-fastigheterna

Prime Living avser inte längre undersöka förutsättningarna för en försäljning av Oxie-fastigheterna, som ett led i rekapitaliseringsplanen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter revideringar föreslås villkor för Oxie Obligationen ändras. 200 miljoner kronor av utestående nominellt belopp samt upplupen ränta per den 31 juli 2020 om cirka 6,52 miljoner kronor konverteras till preferensaktier av serie C genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 0,1 kronor per aktie.

Vidare är de föreslagna ändringarna avseende tre obligationer villkorade av varandra. Om ändringarna inte godkänns i ett av de tre skriftliga förfarandena, kommer de föreslagna ändringarna för övriga obligationer inte att genomföras.

"Om de ändringar vi föreslår godkänns kommer bolaget finansiellt att vara rustat för att ta sig an framåtriktade åtgärder och vara redo att delta i den förväntade strukturella omvandlingen av studentbostadsmarknaden", kommenterar vd Lars Wikström.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]