Publicerat 9 oktober, 2017

”Presumtionshyror driver på högre byggkostnader”

Det är konsumentfrånvänt och förlegat att bygga vidare på en föråldrad hyresmodell. Så kan Fastighetsägarnas remissvar om Presumtionshyresutredningen sammanfattas. Även Hyresgästföreningen är kritiska, om än på andra grunder.

Systemet med presumtionshyror infördes 2006 och utgår från produktionskostnaderna för ett nybyggt hyreshus. Den utredning som nu föreligger föreslår endast marginella justeringar i nuvarande regelverk. Ett av förslagen är att en hyra ska kunna justeras i samband med till exempel standardhöjande åtgärder, även om detta görs inom de 15 år som presumtionshyresperioden får täcka in.

[ Annons ]

I sitt remissvar skriver Fastighetsägarna att det inte det inte kommer leda till att några fler hyresrätter byggs. Att bygga vidare på en hyresmodell som utgår från byggkostnader och inte från hyresgästernas värderingar är förlegat och dömt att misslyckas menar organisationen.

– Presumtionshyra måste förhandlas med Hyresgästföreningen. Ett systemfel med presumtionshyresmodellen är att ju högre byggkostnader du har desto högre hyra kan du få i förhandlingarna med Hyresgästföreningen. Drivkrafterna saknas helt enkelt för att sänka kostnaderna och förbättra byggprocessen. Tvärtom riskerar modellen med presumtionshyror att driva fram högre byggkostnader eftersom det ger högre hyror, säger Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige och expert i utredningen.

Systemet med presumtionshyra bygger på att fastighetsägaren och en hyresrättsorganisation på förhand kommer överens om skäliga hyror för lägenheter i ett nybyggt hus under en period om 15 år. Det är alltså ett ett undantag från det den vanliga modellen för hyror, den så kallade bruksvärdesmodellen som utgår från hyresgästernas värderingar av boendet när hyror sätts.

– Det är inte ansvarsfullt av våra politiker att lappa och laga i en presumtionshyresmodell som de flesta i fastighetsbranschen inte vill ha och som fokuserar på byggkostnader istället för hyresgästernas värderingar. Kostnadsbaserad hyra är förlegad och konsumentfrånvänd. Det kommer inte att öka antalet nybyggda lägenheter, säger Marie Öhrström.

Fastighetsägarnas linje är att istället för presumtionshyror bör det införas en friare hyressättning i nybyggda lägenheter, som utgår från hyresgästernas värderingar och med ett fortsatt starkt konsumentskydd för hyresgästen. Man menar att det skulle ge långsiktigt goda villkor och bättre förutsättningar för nybyggda hyresrätter.

Fastighetsägarnas motpart i hyresförhandlingarna är också kritiska i sitt remissvar.

– Vi tror inte att utredningens förslag kommer bidra till ett ökat bostadsbyggande vilket ju var tanken med utredningen från första början, säger Erik Elmgren, förhandlingschef i Hyresgästföreningen och även han expert i utredningen.

Motiveringen skiljer sig dock från fastighetsägarnas. På Hyresgästföreningen menar man att det inte finns något i hyressättningssystemet som i sig hämmar nyproduktionen av hyresrätter. I sin kritik riktar Hyresgästföreningen in sig på att de idag höga presumtionshyresnivåerna leder till att många inte har råd att efterfråga det som byggs.

– Med tanke på den ytterst marginella effekten på nybyggnationen skapar det onödig osäkerhet att genomföra förändringar som ytterligare komplicerar regelverket. Särskilt i en tid då det redan byggs rekordmycket. Vi tror inte att det gynnar bostadsmarknaden om förslaget införs, säger Erik Elmgren.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]