Publicerat 19 oktober, 2021

Preservium Property köper fastigheter för 1,5 miljarder kronor, SBB delägare, ska noteras i november

Fastighetsbolaget Preservium Property, ett av Pareto Securities nybildat bolag, har förvärvat fastigheterna Täby Vinkelhaken 2 och Huddinge Snickarboden 1. Köpeskillingen före avdrag för latent skatt uppgår till 1,5 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Hyresgästerna utgörs av Riksarkivet samt Region Stockholm som representerar 64 procent respektive 36 procent av hyresintäkterna.

Fastigheterna omfattar totalt 43 200 kvadratmeter uthyrningsbar area och den genomsnittliga återstående kontraktslängden uppgår till 19 år. Fastigheterna är belägna i Arninge och Flemingsberg i Stockholm. På båda fastigheterna finns betydande byggrätter som möjliggör expansion för befintliga hyresgäster.

Intresset för att medverka i aktieemissionen har varit mycket starkt och bland de största aktieägarna finns bland annat fastighetsbolaget SBB med ägarandel om drygt 35 procent.

Preservium Property avses noteras på Spotlight Stock Market i november 2021.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]