Publicerat 1 juli, 2020

Preservia rapporterar en förlust för fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Preservia redovisar en förlust under det fjärde kvartalet. Det finns inga jämförelsesiffror då detta är första bokslutskommunikén för perioden 22 maj 2019 till 30 april 2020.

Ebitda-resultat blev -16,7 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev -35,2 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev -34,6 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på -23,09 kronor.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -19,0 miljoner kronor.

Bolaget har utöver arbetet med bolagsstrukturen även arbetat med två projekt. Det ena i Gävle såg totalentreprenören för projektet gå i konkurs.

"En juridisk process mot totalentreprenören samt dess ägare pågår gällande fordran på 7,2 miljoner kronor som Preservia har på motparterna. I rapporten har fordran redan skrivits ner till 0 kronor då det föreligger osäkerhet kring möjligheterna till återbetalning av beloppet", skriver bolaget i rapporten.

Fastigheten har annars varit inflyttningsklar sedan september 2019 och en godkänd slutbesiktning och slutavräkning med köparen Trenum beräknas uppnås i sommar.

Projektet i Bålsta, som inkluderar Scandinavian Property Group, står inför byggstart.

"Projektet har utvecklats från att ursprungligen vara ett renodlat bostadsrättsprojekt till att bli en blandning av bostadsrätter och hyresrätter. Byggkreditiv är säkrat med bra villkor från en storbank och inga fler kapitaltillskott beräknas behövas från Preservia", uppges det.

Preservia, MkrQ4-2019/2020
Nettoomsättning0
EBITDA-16,7
Rörelseresultat-35,2
Nettoresultat-34,6
Resultat per aktie, kronor-23,09
Kassaflöde från löpande verksamhet-19,0

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]