Publicerat 30 december, 2020

Preservia minskar rörelseförlusten under första halvåret, fortsatt fokus på Bålsta-projektet

Fastighetsbolaget Preservia redovisar oförändrad omsättning under det första halvåret i sitt räkenskapsår jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Rörelseresultatet blev -6,8 miljoner kronor (-24,1) i perioden med avslut i oktober.
Resultatet före skatt var -8,4 miljoner kronor (-23,8).

Resultatet efter skatt blev -8,4 miljoner kronor (-23,8).

Merparten av det negativa resultatet för perioden utgörs av löpande driftskostnader för koncernen samt nedskrivningar av omsättningstillgångar.

Bolagets vd Topias Riuttamäki skriver i en kommentar till rapporten att under halvåret har man fortsatt att fokusera på att utveckla Bålsta-projektet. Projektet genomförs med blandad upplåtelseform och bostadsrättsdelen har vid skrivande stund uppnått 70 procent försäljningsgrad.

Enligt aktuell tidsplan kommer hela projektet vara färdigställt under 2023.

I Gävle-projektet har en slutöverenskommelse och projektavslut uppnåtts med köparen av Etapp 2-fastigheten.

Nu med Gävle-projektet avslutat och med hänsyn till Bålsta-projektets tidsplan räknar bolaget inte med någon likviditetseffekt som skulle påverka utdelningen förrän tidigast under 2023 när Bålsta-projektet är färdigställt.

Bolagschefen avslutar med att konstatera att Preservia Holding-koncernen har starkt eget kapital och en stabil grund för att bygga långsiktigt värde.

Preservia, MkrH1-2020/2021H1-2019/2020
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-6,8-24,1
Resultat före skatt-8,4-23,8
Nettoresultat-8,4-23,8

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]