Publicerat 1 oktober, 2020

Preservia kallar till årsstämma den 29 oktober

Aktieägarna i fastighetsbolaget Preservia Holding kallas till årsstämma den 29 oktober i Stockholm.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Förslag till val av styrelseledamöter saknas i kallelsen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]