Publicerat 15 juni, 2021

Preservia Holding rapporterar ökat rörelseresultat under helåret 2020/2021

Fastighetsbolaget Preservia Holding redovisar som planerat ingen omsättning under helåret 2020/2021 med avslut i april. Rörelseförlusten minskade.

Rörelseresultatet blev -9,2 miljoner kronor (-35,2). Merparten av det negativa resultatet utgörs av löpande driftskostnader för koncernen.

Resultatet efter skatt blev -11,7 miljoner kronor (-34,6).

Bolagets vd Topias Riuttamäki skriver i en kommentar att arbetet under andra halvan av räkenskapsåret har fokuserats på bolagets Trelleborg-projekt om cirka 50 bostäder.

"Upphandling av tilltänkta byggentreprenörer pågår i skrivande stund, där ett något unikt marknadsläge råder. Vi känner en påtaglig effekt av covid-19 genom att material såsom trävirke inte har producerats i proportion till efterfrågan. Många projekt sköts upp samtidigt som produktionskapaciteten av byggmaterial har varit lägre under pandemin. Detta har lett till en kostnadsökning för byggprojekt. Detta sagt så ser vi situationen som hanterbar och med noggrann projektering och upphandling kan projekt med tillfredställande marginal genomföras", skriver bolagschefen.

Han uppger vidare att Preservia fortsätter att arbeta aktivt med nya affärsmöjligheter.

Preservia Holding, Mkr2020/20212019/2020
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-9,2-35,2
Nettoresultat-11,7-34,6

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]