Publicerat 16 december, 2021

Preservia Holding förbättrar resultatet – snart byggstart för projekt i Trelleborg

Fastighetsbolaget Preservia Holding redovisar positivt och ökat resultat under första halvåret i sitt brutna räkenskapsår.

Rörelseresultatet blev -2,9 miljoner kronor (-6,8).

Resultatet före och efter skatt var 0,2 miljoner kronor (-8,4).

Resultat per aktie hamnade på 0,15 kronor (-5,58).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,8 miljoner kronor (-3,3).

Likvida medel uppgick till 6,2 miljoner kronor (2,6).

"Till följd av Coronapandemin har det uppstått utmaningar med den globala leverantörskedjan inom byggbranschen. Detta i sin tur har lett till en ovanligt kraftig ökning av priser på byggmaterial. Samtidigt är det osäkert hur denna kostnadsinflation kan räknas hem på intäktssidan när fastigheterna färdigställs", uppger vd Topias Riuttamäki.

I bolagets projekt i Trelleborg har marknadssituationen påverkat upphandlingen, men den är nu i sitt slutskede och byggstart planeras till första kvartalet 2022.

"Framåt kommer vi att fortsätta vårda och realisera värdet i Bålsta samt bevaka marknaden för nya projekt och affärsmöjligheter utifrån rådande premisser", skriver Topias Riuttamäkim avslutningsvis.

Preservia Holding, MkrH1-2021/2022H1-2020/2021Förändring
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-2,9-6,8
Resultat före skatt0,2-8,4
Nettoresultat0,2-8,4
Resultat per aktie, kronor0,15-5,58
Kassaflöde från löpande verksamhet-3,8-3,3
Likvida medel6,22,6138,5%

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]