Anders Österberg hann ta en selfie mellan uppdragen.
Publicerat 7 april, 2020

”Precis som Järva håller ihop måste Sverige hålla ihop”

Akallabon och ¬ den socialdemokratiske riksdagsledamoten Anders Österberg har startat initiativet Järvahjälpen. Detta då området, bland annat på grund av trångboddhet, är hårt drabbat av pandemin.

Hur är läget?

[ Annons ]

– Vi har ju just nu en 55-manna riksdag för att skapa uthållighet under krisen. För tillfället är jag inte inkallad. Och jag tror inte att jag kommer bli det den närmaste tiden eftersom alla vet att Järvafältet där jag bor är hårt drabbat av coronaviruset. Jag ägnar mina dagar åt de ärenden i Utrikesutskottet, där vi har digitala möten, och att handla åt äldre.

Berätta om det initiativet.
– När pandemin bröt ut för ett par veckor sedan gjorde jag ett Facebookinlägg att man kunde höra av sig om man behöver hjälp. Men så började jag fundera på vad som händer om jag själv blir sjuk. Då ringde jag runt till personer organiserade i bland annat Unga Örnar, Hyresgästföreningen och så vidare. Jag föreslog att vi kan gå ihop i en parti- och religiöst oberoende hjälpinsats. Tanken är att hjälpa äldre med enklare ärenden och att gå och handla. Det blev Järvahjälpen.

Järvaområdet, där du också bor,  har visat sig blivit särskilt drabbat av coronaviruset. Vad tänker du kring det?
– Vi som bor och verkar här ser stora behov då Järva drabbats extra hårt av dödsfall. Vi vet att stadens tjänstemän jobbar på så gott de kan just nu. Men olika områden har olika förutsättningar. Många som bor på Järvafältet har inte möjlighet att jobba hemifrån. Det här är människor som kör Stockholms bussar, man tar hand om de äldre, man sitter i kassan på stadens matbutiker, man jobbat på sjukhusen. Samtidigt så har Järvafältet stora problem med trångboddhet och det finns många äldre och personer i riskgrupper som bor nära barn och unga som kan bära på viruset utan att uppvisa några symptom.

Vilka slutsatser drar du?
– Om smittspridningen ska minska måste trångboddheten minska. Vi ska inte dra för snabba slutsatser, men det går att se tydliga tendenser på saker som måste åtgärdas här och nu. En sådan är att vi från Järvahjälpens sida vill att äldre och riskgrupper som är trångbodda ska kunna evakueras och placeras ut på annat håll.

 Vad är dina tips för att hålla ut under denna tid?
– Jag tror att det är viktigt att bidra på det sätt man kan. Precis som Järva håller ihop måste Sverige hålla ihop. Tänk lite extra på att skicka några uppmuntrande ord till de som måste går till jobbet, hör av dig till nära och kära.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]