Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.
Publicerat 25 februari, 2021

Inga hinder för konvertering enligt Boverket

Det finns inte finns några generella hinder i plan-, lov- och byggprocessen vid konvertering av lokaler till bostäder. Det konstaterar Boverket i sitt svar till regeringen.

När dåvarande bostadsminister Per Bolund i november förra året gav Boverket i uppdrag att utreda frågan pekade han ut en situation med ett stort överskott av kontors- och butikslokaler i pandemins spår.

Utredningen är nu klar och Boverket konstaterar i sitt svar till regeringen att det inte finns några generella hinder i plan-, lov- och byggprocessen för den här typen av konvertering.

[ Annons ]

Boverket skriver även att möjligheten att anpassa kraven i byggreglerna, som exempelvis utformnings- och tekniska egenskapskrav, ofta är relativt stort, medan krav kopplade direkt till människors hälsa och säkerhet är minst anpassningsbara.

Även lönsamheten tas upp. Boverket menar att det kan bli mindre lönsamt att omvandla lokalen till bostad, jämfört med att behålla lokalen som just lokal. 

”I skattelagstiftningen finns regler som kan fördyra omvandling till bostäder. Det är fråga om momsregler och minskade möjligheter att göra direktavdrag för byggkostnader som är mer begränsade vid omvandling till bostäder än vid fortsatt användning som lokal.”, skriver man bland annat.

Boverkets menar även att konvertering av lokaler till bostäder sker på samma ekonomiska och finansiella villkor som annan fastighetsutveckling, och att reglerna för goda boendemiljöer och rimliga boendekostnader kan medföra ökade kostnader, eller minskade intäkter, jämfört med att renovera för en fortsatt användning som lokal. 
Det resulterar i två delvis motstridiga mål, att skapa fler bostäder och att bostäder ska ha en god kvalitet, och dessa måste vägas mot varandra, menar man.

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, är nöjd med att konstatera att även Boverket konstaterar att enbart ett flexiblare regelverk inte löser bostadsbristen.

– Vi ser en fortsatt efterfrågan på kontor, även om hem- och distansarbete kan komma att bli ett komplement. Men rapporten är ett värdefullt inspel i hur olika regelverk i viss mån begränsar förfoganderätten och därmed hindrar såväl byggnader som stadsrum att enkelt anpassas efter förändrade behov. De hinder som Boverket för fram i sin rapport överensstämmer med vad som tidigare förts fram av såväl oss som ett flertal andra aktörer, säger han.

[ Annons ]

[ Annons ]

Bild: Skanska.
Publicerat 25 februari, 2021

Skanska säljer kvarter

Skanska säljer 220 hyresrättslägenheter i Barkarbystaden i Järfälla. Köpare är NREP och köpeskillingen 720 miljoner kronor.

Kvarteret är under uppförande och omfattar 13 600 kvadratmeter bostäder och lokaler, är utvecklat av Skanska Hyresbostäder och utgör en del av Barkarbystaden, där Skanska utöver bostäder även utvecklar vårdboende, hotell och arbetsplatser.

Bostäderna byggs i enlighet med Skanska Hållbar Hyresbostad, vilket bland annat innebär hög energistandard och smart användning av vatten, men också en socialt hållbar utformning. Bostäderna uppförs med klimatkompenserad betong, vilket ger upp till 50 procent lägre klimatpåverkan än traditionell betong och taken kommer att utrustas med solceller för elförsörjningen.

[ Annons ]

 – Vår ambition är att kunna bidra med nya, attraktiva och hållbara bostäder i växande storstadsregioner. Därför är vi mycket glada över att bli ägare med ett långsiktigt perspektiv av detta bostadskvarter i Barkarbystaden. Skanska är en aktör som delar vår värdegrund om en hållbar samhällsutveckling och vi ser fram emot att få tillträda ytterligare ett hållbart bostadskvarter genom detta goda samarbete, säger Rickard Langerfors, Bostadschef på NREP. 

 I enlighet med NREPs höga målsättningar inom frågan utvecklas kvarteret med hållbarhet i fokus. Bostäderna har bland annat en hög energistandard, smart vattenförbrukning och solceller på taken. Dessutom uppförs kvarteret med klimatkompenserad betong, såsom Skanskas gröna betong, vilket ger upp till 50 procent lägre klimatpåverkan än traditionell betong. 

Den sociala hållbarhetsaspekten står i fokus i kvarteret. Lägenheterna är varierade för att passa människor i olika livsfaser och situationer, samtidigt som innegården och bottenvåningarna bjuder in till gemenskap och naturliga möten. Dessutom läggs mycket fokus på den konstnärliga ljusinstallationen för både ökad trygghet och en trevlig omgivning. 

–Vi ser fortsatt stark efterfrågan på våra hållbara egenutvecklade hyresrättsprojekt med hög kvalitet och höga miljökrav. Med Parkkvarteret bidrar vi med ett attraktivt och flexibelt boendealternativ för alla i Stockholmsregionen. Att NREP delar våra klimatambitioner känns bra. Vårt kombinerade hållbarhetsfokus gör oss bättre tillsammans”, säger Maria Ronvall, transaktionschef, Skanska Sverige. 

Tillträdet sker i samband med färdigställande i december 2023.

[ Annons ]

[ Annons ]

Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna Sverige. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 24 februari, 2021

”Nedstängningsförordning måste följas av nedstängningsstöd”

Regeringen måste besluta om ekonomisk kompensation till drabbade verksamheter vid en eventuell nedstängning av samhället. Det skriver Fastighetsägarna i sitt remissvar.  

Regeringen har skickat ut ett förslag på nedstängningsförordning på remiss till bland andra Fastighetsägarna. I förslaget vill regeringen vid behov kunna stänga ned butiker, frisörer och restauranger oavsett om de är belägna i en galleria eller inte. Sedan tidigare finns en förordning, som ger regeringen möjlighet stänga ned gallerior och varuhus.

Fastighetsägarna har lämnat ett remissvar, där de bland annat lyfter frågan om kompensation till drabbade företag. Om regeringen eller en myndighet begränsar eller stänger ner butiker, restauranger, frisörer med mera måste såväl lokalhyresgäster som fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar som drabbas ha rätt till ekonomisk kompensation.

[ Annons ]

– Den tillfälliga pandemilagen har funnits på plats sedan början av januari men fortfarande har regeringen inte gett något slutligt besked om ersättning till de som drabbas av en eventuell nedstängning. Regeringen behöver därför omgående få en förordning om ersättning vid nedstängning på plats, säger Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna, i ett pressmeddelande.

Det finns i dag inget beslut om att faktiskt stänga ned samhället, men regeringen vill vara förberedd om smittskyddsläget förvärras. Anders Holmestig menar att Fastighetsägarna har förståelse för detta, men att nedstängningar måste vara ett sista alternativ. Detta då ytterligare begränsningar skulle slå hårt mot såväl företag som samhällsekonomin.

I förslaget anger regeringen vilka butiker, restauranger och serviceinrättningar som ska stängas ned och vilka som även fortsättningsvis får hålla öppet oavsett om verksamheten finns i en galleria eller separat lokal.  Fastighetsägarna menar att det behöver tydliggöras vilka verksamheter som är samhällsviktiga och som får vara fortsatt öppna vid en eventuell nedstängning, till exempel genom SNI-koder.  Dessutom behöver alla typer av butiker som bedriver försäljning till näringsidkare undantas.  

– Det är viktigt att bygg- och entreprenadprojekt kan fortgå utan störningar. Det är bra att byggvaruhus förslås vara fortsatt öppna för näringsidkare så att hantverkare har tillgång till material som behövs i deras arbete.  Även försäljning av till exempel tekniska komponenter, städ-, hygien- och kontorsutrustning behöver vara öppen för att säkerställa att viktig service kan utföras, säger Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

Handelsbarometern visar på en ökad optimism inom dagligvaruhandel och sällanköpshandel. Foto: Shutterstock
Publicerat 24 februari, 2021

Behovet av hyresrabatt verkar avta

Takten på ansökningar om hyresrabatt ser ut att mattas av. Detta enligt en färsk enkät som Fastighetsägarna nyligen genomfört.

I en ny undersökning från Fastighetsägarna uppger 40 procent av fastighetsföretagen att färre lokalhyresgäster begärt hyresrabatt under första kvartalet 2021 jämfört med sista kvartalet 2020. Undersökningen bygger på svar från 1200 medlemsföretag. Endast elva procent angav att ansökningarna ökat.

– Lokalhyror betalas oftast kvartalsvis i förskott. För första kvartalet 2021 betalas hyran i slutet av december. Det vi ser nu är att betydligt färre begärt hyresrabatt och det innebär att det kan finnas en ljusning i ekonomin, säger Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

Han pekar på att enkätundersökning förstärker den bild som framträder i den senaste Handelsbarometern där både dagligvaruhandel och sällanköpshandel visar större optimism.

Men enkäten visar att det också fortsatt är många lokalhyresgäster som har det tufft. 47 procent av de svarande fastighetsägarna uppger att ungefär lika många begärt hyresrabatt under första kvartalet i år jämfört med sista kvartalet 2021.

– Därför är förstärkning av omställningsstödet en bra väg att gå för att ge förutsättningar för företag att ta sig igenom en akut kris. Det är bra att regeringen nu både förlänger och förstärker stödet. Det kommer underlätta för företag, säger Anders Holmestig.

På torsdag fattar riksdagen beslut om en extra ändringsbudget med ett återinfört hyresstöd. Fastighetsägarnas inställning är att hyresstödets utformning innebär att staten övervältrar ansvar på fastighetsägare som staten själv borde hantera.

– Det tre miljarder som regeringen vill avsätta till hyresstödet under första kvartalet 2021 skulle göra avsevärt mer nytta som direktstöd till krisande företag, säger Anders Holmestig.

[ Annons ]

[ Annons ]

Ny teknik ska minska koldioxidutsläppen vid betongproduktion Foto: CarbonCure Technologies
Publicerat 24 februari, 2021

Tung investering i betong

Fastighetsinvesteraren Nrep lanserar det nya  riskkapitalbolaget 2050 som ska satsa på ny teknik för att accelerera den gröna omställningen i stadsmiljöer.

Fastighetsbranschen har länge legat i framkant när det gäller grön finansiering. Ett exempel är fastighetsinvesteraren NREP, Nordic Real Estate Partners, som främst gjort investeringar i samhällsfastigheter, logistikfastigheter och bostäder. Nu har bolaget bestämt sig för att även rikta fokus på byggprocessens miljöpåverkan.

Venturkapitalbolaget 2050 lanseras med målet att snabba på hållbar omställning av den bebyggda miljön. Första investeringen görs i clean tech-bolaget CarbonCure, som strävar efter att reducera koldioxidutsläppen från betongproduktion med 500 miljoner ton per år till 2030. Företaget arbetar med en teknik som blandar i återvunnen koldioxid in i ny betong. En kemisk reaktion leder till att den injicerade koldioxiden bildar en mineral i nanostorlek som gör betongen starkare och därmed minskar även behovet av betongmängd.

[ Annons ]

– Samhället kan inte åstadkomma tillräckligt låga koldioxidutsläpp utan fundamentala förändringar i hur vi utvecklar och förvaltar fastigheter. Bygg- ochfastighetssektorn står för en betydande andel av utsläppen och branschen behöver bättre tekniska lösningar för att minska miljöpåverkan, säger Stefan Wallander, Nreps vd i Sverige.

Målet för det nya venturkapitalbolaget 2050, där Nrep är majoritetsägare, är att bygga en portfölj med 20 bolag som arbetar med lösningar för att minska koldioxidutsläppen. 2050 har hittills fått in 1,3 miljarder kronor från investerare i sin första fond.

2050 har som målsättning att ta in 2 miljarder kronor i sin första fond, som blir en av Europas största hållbarhetsfokuserade VC-fonder. Bland investerare i första omgången på 1,3 miljarder finns bland annat Novo Holdings och Vaeksfonden, som är en del av Danmarksstatligt ägda fond som stöttar en grön omställning.

[ Annons ]

[ Annons ]

Ola Serneke. Foto: Serneke.
Publicerat 24 februari, 2021

Ola Serneke avgår som vd

Ola Serneke lämnar rollen som vd och koncernchef för Serneke Group med omedelbar verkan, efter samtal med styrelsen. Han lämnar även posten som styrelseledamot, men fortsätter som vd för Serneke Invest.

Nyheten om Ola Sernekes avgång kommer efter Göteborgs-Postens avslöjande att han under pseudonym skrivit på aktiesajten Placera, där han ska ha hyllat det egna företaget och slagit ned på kritiker. Ola Serneke, som även är huvudägare i bolaget, avgår med omedelbar verkar men fortsätter som ansvarig för bolagets större projekt inom stadsutveckling i sin roll som vds för Serneke Invest.

– Denna lösning tror jag är den riktiga vägen framåt. Jag är medveten om att jag handlat på ett sätt som påverkat mångas syn på mig och vårt bolag negativt. Jag har i det här avseendet inte levt upp till den värdegrund som är så viktig för bolaget, och jag har brustit i att vara en bra förebild. Med denna förändring kommer jag att ha ett mer fokuserat uppdrag där jag kan använda mina styrkor för att fortsätta skapa värde för både samhället, bolaget och aktieägare, säger Ola Serneke.

[ Annons ]

Ola Serneke ersätts av Michael Berglin, vice vd i Serneke Group, som blir tillförordnad vd och koncernchef.

– Den genomförda förändringen tillförsäkrar en fortsatt stark utveckling av bolaget och bidrar till att stärka bolagets förtroende hos kunder, ägare och anställda. Beslutet betyder att Ola Serneke lämnar som VD och koncernchef för att fortsätta rikta sitt fokus mot affärsområdet Serneke Invest där han kommer att fortsätta skapa värde genom att driva stadsutveckling och en hållbar samhällsbyggnad, säger Jan C Johansson, styrelseordförande i Serneke Group.

Styrelsen initierade en oberoende granskning av inläggen på Placera, som visade att Ola Serneke inte hade begått något brott.

– Även om granskningen visar att Ola inte begått några lagöverträdelser så har hans agerande påverkat förtroendet för bolaget och honom själv negativt. Med de utmaningar bolaget står inför medför förändringen att vi nu kan fortsätta fokusera på att utveckla ett starkare bolag, där lönsamhet och stabilitet är prioriterade områden, säger Jan C Johansson.

[ Annons ]

[ Annons ]

Ulrika Burman, Kontorschef, PreOpening Management. Foto: Peter Nilsson
Publicerat 24 februari, 2021

”Jag drivs av att se projekt och människor utvecklas”

Namn: Ulrika Burman. Titel: Kontorschef på PreOpening Management AB. Uppdrag: Projektleda om- och nybyggnationer av hotell och restaurang. 

Känns det inte osäkert att i dessa tider arbeta med hotell- och restaurangbranschen?

– Nej, vi har många olika kunder så som fastighetsägare, hotell- och restaurangoperatörer. Besöksnäringen kommer fortfarande vara en viktig del i samhällsutvecklingen, där är vi en viktig del i den utvecklingen. Vi arbetar med att analysera vad som passar bäst på just denna plats, utifrån storlek av lokal med tanke på kundunderlag utbud med mera. Vi arbetar för att både fastighetsägare och operatörer ska få lönsamhet på längre sikt.

[ Annons ]

Varför tog du det här klivet?

– PreOpening är ett företag med medarbetare som besitter mycket kunskap om alla delar i processen vi arbetar med. Att få leda och vara en del av teamet ser jag som en förmån och jag ser fram emot att få ta del av deras kunskaper. Jag drivs av att se människor utvecklas och växa i sina roller.

Vad tänker du om den närmaste framtiden?

– Det är spännande att vara mitt i denna stora förändring som ingen vet vad det kommer att innebära för framtiden. Under pandemin har hotell och restaurangbranschen blivit otroligt hårt drabbade. Trots den tuffa tiden så upplever jag att det finns en framåtanda och en framtidstro och att många verkligen brinner för sina verksamheter. Jag ser fram emot att få komma tillbaka till det nya normala så att vi kan utveckla framtiden tillsammans med våra kunder.

TRE YRKEN SOM JAG SKULLE VILJA TESTA
Konstnär

– Att få skapa fritt i olika material och utan några begränsningar hade varit fantastiskt.
Upptäcksresande
– Det vore spännande att få uppleva och möta människor i andra kulturer. Vi har mycket att lära av varandra.
Trädgårdsmästare
– Det är en lycka att få skörda och äta det man själv har planterat.

[ Annons ]

[ Annons ]

Under fötterna på Mats Hederos, vd AMF Fastigheter och Per Sundin, styrelseordförande och medgrundare Space och VD Pophouse Entertainment Group, tar bygget av Stockholms nya kulturcenter form.
Publicerat 24 februari, 2021

På digitala Space tror man på IRL

I samband med utvecklingen av kulturcentret Space har Ungdomsbarometern på AMF Fastigheters uppdrag genomfört en undersökning som visar på ett stort uppdämt behov av att mötas bland Stockholms unga.

I slutet av 2021 ska det digitala kulturcentret Space slå upp portarna på Sergels torg. Nyligen bjöd Mats Hederos, vd AMF Fastigheter, in till rundvandring på bygget tillsammans med Per Sundin, styrelseordförande och medgrundare Space och VD Pophouse Entertainment Group, och Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholm.

Än så länge är det mest armering och gigantiska stålbalkar som syns inne på jättebygget mitt i city. Just nu pågår håltagning för Sveriges nationalarena i e-sport, men arenan ska även husera konserter, företagsevent och utbildningar. Men allra främst ska detta vara mötesplatsen för den digitala generationen i Stockholm.

[ Annons ]

– När nästan allt går att göra digitalt blir det fysiska mötet det unika och eftertraktade. Vi har sett en enorm digital utveckling under året, samtidigt ökar människors vilja att vara nära och lära av varandra. Jag är övertygad om att behovet av oväntade möten, gemenskap, inspiration och innovation kvarstår genom en pandemi. Det är också vad Stockholm behöver för att utvecklas och växa framåt. Därför jobbar vi hårt för att skapa trygga och välkomnande platser där människor vill träffas, Sergels torg är ett bra exempel, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad.

Mats Hederos, vd på AMF Fastigheter, talar om att när kulturlivet återigen tar fart  så ökar vikten av att möta vad som då kommer att efterfrågas.

– Unga stockholmares intresse för att skapa musik, gaming, konserter och videoproduktion reflekteras inte fullt i stadsmiljön och det finns ett behov av att skapa mötesplatser för den nya generationen, säger Mats Hederos.

Rundvandringen gjordes  på grund av pandemin  i digital form. Däremot visar den undersökning som Ungdomsbarometern genomfört på uppdrag av AMF Fastigheter, på ett stort behov av fysiska möten.

Att ’’umgås IRL med vänner’’, ’’vara i innerstaden’’ och ’’gå på konserter’’ uppger fler än hälften av respondenterna att de kommer göra mer av när coronapandemin är över. Fler än hälften av ungdomarna i undersökningen är intresserade av konserter och livemusik, samt gaming och e-sport. Något färre (45%) är intresserade av film/videoskapande och ungefär en tredjedel är intresserade av att skapa musik. Betydligt fler killar är intresserade av gaming och e-sport, medans betydligt fler tjejer är intresserade av konserter och livemusik. 

Bland de som är intresserade av respektive aktivitet, så är det väldigt många som upplever att det saknas platser för dem att utföra dessa i stadsmiljön.

[ Annons ]

[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 23 februari, 2021

E-handeln exploderade 2020 – upp 40 procent

Svenskarna e-handlade för 122 miljarder kronor under 2020. En uppgång med 40 procent från året innan. Inköpen av dagligvaror ökade med hela 95 procent visar nya siffror från e-barometern. 

Det var förstås inte oväntat att tillväxten inom e-handeln, när året 2020 summerades, skulle vara rejäl. Men att den skulle landa på plus 40 procent översteg rejält prognoserna. 

– Vi justerade hela tiden upp siffrorna och vid Black Friday i november gissade vi på 33 procents ökning för helåret.  Sedan kom en julhandel där väl det mesta köptes på nätet och då drog det iväg ett snäpp till,  säger Anders Andersson, e-handelsexpert på PostNord som sammanställer e-barometern med Svensk Digital Handel och HUI Research.

[ Annons ]

I princip över hela linjen har svensken ökat sitt handlande på nätet, men det som mest sticker ut under coronaåret 2020 är lyftet för e-handeln inom dagligvaror – upp med 95 procent och i pengar räknat en ökning med 7 miljarder kronor. Även köpen i dagligvarubutik ökade med 3 miljarder under året, det som en effekt att vi är mer hemma och minskat på våra krogbesök.

Anders Andersson ser ökningen för dagligvaror som ett trendbrott och räknar med att svenskarna fortsätter att köpa mat på nätet med antingen leverans till dörr eller click and collect vid butik.

– I Storbritannien är det 12,2 procent av maten som köps på nätet, i Sverige just nu 4 procent. Så nog finns det potential att öka. Jag tror att den stora förändringen dock kommer att dröja fram till 2022 då de stora dagligvarukedjorna får ordning på sina system, säger Ander Andersson. 

Branscher där en större förflyttning gått från butik till e-handel är bland annat skönhet, apotek och sport/fritid. Det är varor som är lätt identifierbara, som sällan behöver provas och för skönhet och apotek även lätta att transportera ner i en brevlåda. 

– Jag tror vi kommer att få se apoteksbutiker som får lägga ner, det har varit lite av en överetablering av apotek i vissa stadsområden, säger Anders Andersson.

Vad kommer då att hända 2021? Med tanke på att vi fortfarande är inne i en utbredd pandemi och att det kan ta tid innan vaccineringar slagit igenom i stor skala, är prognosen att e-handeln fortsatt ökar något i början av året och sedan klingar av mot slutet av 2021.

– Min egen gissning är att vi i slutet av detta år landar på plus tio procent.

Det skulle i så fall innebära en överflyttning av cirka 12 miljarder kronor till e-handeln.  För 2020 var ökningen i e-handelns omsättning 35 miljarder.

Men när pandemin är över, kommer vi inte gå tillbaka till att handla mer i butik?

– Till viss del. Yngre personer tror jag redan är mer eller mindre inställda på att inköp görs på nätet. Men äldre personer som köpt mycket på nätet under pandemin kanske söker sig tillbaka till butiken. Jag frågade min fru Katarina som är 70 år, om hon vill fortsätta handla på nätet. ”Nej, jag vill gå i en butik, det är ju så kul”, fick jag till svar, säger Arne Andersson.

Tillväxt 2020  Andel av marknaden
Dagligvaror + 95 % 4%
Möbler/heminredning + 63%11%
Apotek       +59%  16%
Hemelektronik  +43%43%
Bygghandel +41%  14%
Sport/fritid +38%  18%
Kläder/skor +16%30%

[ Annons ]

[ Annons ]

Siv Malmgren, vd John Mattsson. Fotograf: Stefan Tell
Publicerat 23 februari, 2021

Siv Malmgren lämnar John Mattson

Siv Malmgren har bestämt sig för att lämna posten som vd på John Mattson. Hon har haft rollen sedan 2006 och ämnar nu gå i pension.

Siv Malmgren har varit anställd på John Mattson sedan 1996 och kommer fortsätta som vd till att hennes efterträdare tillträder. Rekryteringsprocessen påbörjas omgående.

– Bolaget är nu väl etablerat på börsen och en tillväxtresa har inletts. Jag har varit i bolaget i 25 fantastiska år, varit vd i 15 år och blir 62 i höst. Nu är rätt tid att lämna över stafettpinnen, kommenterar Siv Malmgren, vd John Mattson.

[ Annons ]

Johan Ljungberg, styrelseordförande John Mattson, tackar Siv Malmgren för hennes 25 år i bolaget. 

– Siv har framgångsrikt tagit bolaget till börsen och skapat en plattform som blickar framåt och samtidigt bejakar vår byggmästartradition. Nu inleds processen med att rekrytera en efterträdare som tar vid det tillväxtarbete som Siv har påbörjat, säger han i en kommentar. 

[ Annons ]

[ Annons ]

Bild: Region Stockholm /&Rundquist/3D HOUSE.
Publicerat 23 februari, 2021

NCC bygger t-bana Hagastaden

Det blir NCC som bygger den nya tunnelbanestationen Hagastaden. Detta sedan avtal skrivits med Region Stockholms Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Ordervärdet är beräknat till cirka 1,2 miljarder kronor.

Hagastaden är en stadsdel under uppförande som ska knyta ihop Solna med Stockholm. Den nya tunnelbanestationen får fyra uppgångar: en vid Karolinska Universitetssjukhuset, en på det nya torget utanför sjukhuset, en mot Karolinska Institutet och en vid Torsplan. 

Även två biljetthallar byggas – vid Torsplan och vid Karolinska Universitetssjukhuset. NCC ska också bygga schakt för rulltrappor, en intilliggande servicetunnel samt spårtunnlar som ansluter till tunnelbanans gröna linje vid Odenplan.

[ Annons ]

Det är ett omfattande och tekniskt komplext arbete, på grund av närheten till bostadshus, Karolinska Universitetssjukhuset, Gustaf Vasa kyrka, kontor och annan stadsbebyggelse, samt pågående trafik, såväl ovan som under jord.

Projektet ställer höga krav på arbetsmiljö samt hållbarhet och arbetet kommer att bedrivas inom ramen för hållbarhetssystemet CEEQUAL.

? Projektet passar NCC. Vi har kapaciteten att bygga komplex infrastruktur i innerstadsmiljö som är logistiskt utmanande och där stor hänsyn ska tas till allmänheten, pågående verksamhet och trafik. Vi ser fram emot att i samverkan med Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana bygga ut tunnelbanan för att göra det enklare och snabbare att resa mellan olika stadsdelar i ett Stockholm som utvecklas, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

[ Annons ]

[ Annons ]

Illustration: Johan Isaksson
Publicerat 23 februari, 2021

Det består – det återgår

Vilka förändringar under pandemin återgår till det gamla när den äntligen är över och vilka blir det nya normala? Mattias Goldmann ger tre nycklar för en bättre prognos – och en falsk.

Så grumlig den är nu, kristallkulan för fastighetsmarknadens framtid! Så mycket beror på faktorer i andra delar av samhället; hur snabbt vi blir vaccinerade och hur effektivt skyddet är, hur stark den ekonomiska återhämtningen blir och vad som prioriteras från statsmakternas sida. Men en viktig del handlar om hur vi kommer att bete oss i framtiden, som individer och som samhälle. Här går det att urskilja vad nytt som troligen består och vad som återgår till det gamla. I stigande ordning ser jag tre faktorer som avgörande:

3: Egen vinning. Många är fast rotade i vanemönster som etablerades långt före pandemin, och det krävdes en tragisk pandemi för att vi skulle ändra beteende. Hur sannolikt det är att de nya vanorna sätter sig, beror rimligen mycket på om vi ser positivt på förändringarna. Ur fastighetsperspektiv är det spännande och viktigt att följa hur uppskattat det omfattande distansarbetet varit.

[ Annons ]

Undersökningar pekar på att vi vill tillbaka till kontoren, seminarierna och fikapauserna – men också att vi uppskattar hur det blir lättare att få ihop livspusslet när vi inte arbetspendlar varje dag. Om många föredrar att jobba på distans någon dag i veckan, och kan visa att arbetsgivaren inte förlorar på det, har vi hittat en nyckel till en förändring av stor betydelse för morgondagens fastighetsmarknad.

2: Samhällsnytta. Riksdag, regering och deras motsvarigheter i många andra länder slår fast att återstarten efter pandemin är ett tillfälle att skapa ett bättre samhälle, ”Build Back Better” med både president Joe Bidens och premiärminister Boris Johnsons ord. Särskilt fokus är på klimat och hållbarhet, kopplat till att Parisavtalet nu kräver ”enhanced action” från alla länder som står bakom avtalet, och att FN:s globala mål Sustainable Development Goals ska vara uppnådda år 2030.

Samma år ska Sverige nå en fossiloberoende fordonsflotta. Några av den senaste tidens förändringar gynnar denna omställning till ökad hållbarhet; minskat resande gör det lättare att nå klimatmålen och minskade utsläpp gör det lättare att klara de hälsorelaterade målen. Räkna med att förändringar som bidrar till att uppfylla svåruppnådda samhälleliga mål kommer att understödjas och därmed bli bestående.

1: Inlåsningseffekter. Har man väl gjort en satsning för framtiden, blir den oftast bestående. Under pandemin har många skaffat ett större boende, kanske flyttat från en lägenhet i stadskärnan till en villa med trädgård längre från city. Sommarstugor är hett eftertraktade, med kraftigt stigande priser.  Alltfler skaffar hund, med så hög efterfrågan att kennlarna inte kan svara upp mot den. Den kanske viktigaste nyckeln för att förstå vad som blir bestående är alltså att identifiera om det förändrade beteendet för med sig en ”inlåsningseffekt” eller inte.

Inte självklar: Tidsfaktorn tror jag inte lika mycket på. Att förändringar blir mer bestående ju längre de varar är förstås sant – i alla fall om vi inte ens minns hur det var innan. Men när det handlar om något eller några år, kan vi istället se ett uppdämt behov; jag räknar med att de som har stuga i Spanien eller på Österlen kommer att åka dit i högre utsträckning än förut och ser betydligt mer fram emot fester och middagar nu än förut. I så fall kan en nedlagd Restaurang eller ett igenbommat gym snart öppnas igen. Det kan bli med nya ägare och annan inriktning; kanske ledsamt för stamgästen, men inte lika noga för fastighetssektorn.

Nu har ni mina nycklar för att framgångsrikt förutspå förändringarna. Men ännu viktigare är att ”efter pandemin” snart inträffar. Håll ut, håll i, håll avstånd, så är vi där tillsammans förr än vi vågar hoppas.

Mattias Goldmann

Gör: Hållbarhetschef på Sweco

Mer om: Utsågs under sin tid som vd för tankesmedjan Fores till ”Mäktigast i Hållbarhetssverige” av tidningen Aktuell Hållbarhet. I boken Klimatsynda! (2020) presenterar han ”en optimistiskt syndig tankemodell” för hur vi ska rädda både klimatet och oss själva.

Twitter: @mattiasgoldmann

Läs fler krönikor av Mattias Goldmann »

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]