Elisabeth Kalkhäll. Foto: Gotlandshem.
Publicerat 8 april, 2021

Gotlandshems vd avgår

Elisabeth Kalkhäll avgår som vd för Gotlandshem med omedelbar verkan. Beslutet kommer bara en vecka efter medarbetare vittnat om en usel arbetsmiljö i bolaget.

Gotlandshem har den senaste tiden fått utstå hård kritik från personal inom bolaget. I en medarbetarenkät som genomfördes nyligen svarade 47 av 50 arbetare att de upplever en tystnadskultur i företaget, och 19 av 28 av de kontorsanställda håller med. Samtidigt är 41 av 50 arbetare rädda för repressalier om de skulle framför åsikter om verksamheten, 16 av 29 kontorsanställda är av samma åsikt.

Kritiken är dock inget som Elisabeth Kalkhäll nämner som orsak till sin avgång. 

[ Annons ]

– Jag är stolt över det arbete vi gjort de här åren och är tacksam över det goda samarbetet med alla duktiga medarbetare och chefer som arbetar på GotlandsHem. Nu ser jag fram emot att följa Gotlandshems fortsatta utvecklingsresa lite från sidan, säger hon i ett uttalande.

Inte heller Gotlandshems styrelseordförande Roger Wärn berör ämnet i sin kommentar.

– Elisabeth har lagt grunden till framtidens GotlandsHem och gjort mycket bra för företaget. Hon har varit ledande i den förändringsprocess som GotlandsHem har genomgått och det har varit nödvändigt för företaget, säger han.

Elisabeth Kalkhäll har suttit på posten sedan 2016.

[ Annons ]

Che-Yuan Liang, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) Foto. Mikael Wallerstedt
Publicerat 8 april, 2021

Lägre skatt och bidrag minskar inte segregationen

Sverige har allt mer segregerade bostadsområden och större klyftor. Men enligt docenten i nationalekonomi, Che-Yuan Liang, minskar man inte segregationen med justerade skattesatser eller bidrag. ”Det är i första hand utbildningsnivå som avgör vilka som vill bo med varandra”, säger han till Fastighetstidningen. 

När vi talar om segregation i Sverige är det främst socioekonomisk status som mäts, och tydligt är att klyftorna ökat markant mellan rika och fattigare områden de senaste 30 åren. Från början fanns det stora skillnaderna mellan städer och landsbygd, på senare tid även inom städerna när invandrare flyttat in i miljonprogrammens förorter. Mönstret som förstärks allt mer är att människor med ungefär samma bruttoinkomst och utbildningsnivå bor i samma områden. 

Che-Yuan Liang, på Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet, har i en ny rapport (beställd av SNS) studerat sambandet mellan inkomstojämlikhet och inkomstrelaterad boendesegregation under åren 1991–2014. Över tid lade han märke till att kommuner där det skett en ökad inkomstutjämning på grund av skatt och olika transfereringar (bidrag) till svagare grupper inte fick minskad segregation. Mer pengar netto i plånboken fick bevisligen inte folk att flytta på sig.

[ Annons ]

–  Hög inkomst är direkt kopplat till hög utbildning och även till att personer är födda i Sverige. Det är sådana parametrar som avgör valet av bostadsområde. Höginkomsttagare undviker områden på grund av det är lågutbildade som bor där, inte för att de har låga inkomster, säger Che-Yuan Liang.

Bostadsområden, inte minst i Stockholm, är förknippade med viss status, och påpekar Che-Yuan Liang, många är beredda att betala mycket av sin disponibla inkomst för att få denna status. 

Nu finns även andra faktorer till segregation än inkomst; som vilka typer av bostäder som erbjuds, etnicitet och det som kallas white-flight då etniska svenskar flyttar från områden när andelen invandrare ökar.

– Men effekterna av etnicitet, ålder eller andra faktorer för segregation är underordnade utbildningsnivå, säger Che-Yuan Liang.

Med andra ord; en högutbildad invandrad it-ingenjör eller läkare är mer mån om att bo nära andra med liknande utbildning än att bo med de som kommer från samma land. 

Att skruva i skattesystemen eller öka transfereringar påverkar alltså inte segregation. Vilka medel återstår då?

–  Jag har inte i denna studie analyserat hur vi ska nå större utbildningsjämlikhet, men en likvärdig skola, hjälp till elever som halkar efter och insatser för att få in människor på arbetsmarknaden är antagligen effektivast för att minska segregationen, säger Che-Yuan Liang.

Läs rapporten från SNS

[ Annons ]

Foto: Colliers.
Publicerat 7 april, 2021

Han blir ny vd för Colliers Sverige

Daniel Gorosch är ny vd för Colliers Sverige. Han har tidigare varit vd för JLL Sverige och nu senast vd och grundare för Harvesta Fastigheter.

Daniel Gorosch har en lång bakgrund i fastighetsbranschen och sitter i styrelsen för ett flertals större fastighetsbolag. Han kommer nu rapportera direkt till vd för Colliers EMEA. 

– Vi har glädjen att få välkomna Daniel Gorosch som vd för Colliers Sverige. Han är en högpresterande profil inom kommersiella fastigheter och har som mål att maximera fastigheternas potential för investerare, ägare och hyresgäster på denna, för EMEA, viktiga marknad. Hans erfarenhet av att tillhandahålla exceptionella tjänster och utveckla framgångsrika verksamheter kommer, tillsammans med den starka plattform som Dan Törnsten byggt upp, att göra det möjligt för oss att påskynda tillväxten i Sverige, säger Chris McLernon, vd för Colliers EMEA.

[ Annons ]

Daniel Gorosch ersätter därmed Dan Törnsten, som kvarstår som aktieägare i Colliers Sverige och tillträder rollen som styrelseordförande.

– Jag är oerhört stolt över den starka verksamhet, de kundrelationer och det team vi har byggt upp i Sverige sedan 2010, och känner mig hedrad över att få arbeta som styrelseordförande sida vid sida med vår nya vd Daniel, säger Dan Törnsten, styrelseordförande för Colliers Sverige. 

Daniel Gorosch ser fram emot sitt nya uppdrag. 

– Det ska bli väldigt roligt att ansluta till Colliers och vara med i nästa fas av tillväxt på den svenska fastighetsmarknaden. Sverige är den fjärde investeringsmarknaden i EMEA sett till storleken och både de ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningarna är goda. Detta göra att vi ser stora möjligheter för våra kunder, medarbetare och vår verksamhet i Sverige, säger han.

[ Annons ]

Bild: TMRW.
Publicerat 7 april, 2021

Platzer utvecklar Gammelstadens fabriker

Detaljplanen för Gammelstadens fabriker har vunnit laga kraft. Därmed kan Platzer Fastigheter inleda arbetet med att utveckla området, som bland annat ska innehålla 300 bostäder.

Gamlestadens Fabriker kopplar samman områden som Kviberg och Kortedala med Göteborgs centrum och är en viktig pusselbit för hela Gamlestadens utveckling. Platzer planerar för 300 bostäder och 68 000 kvadratmeter kontor, restauranger och service på platsen.

– Vi har sett fram emot detta i flera år. Detaljplanen skapar möjlighet att vidareutveckla Gamlestadens Fabriker som en viktig pusselbit i utvecklingen av områdena runt kollektivknutpunkten Gamlestads torg där vi knyter ihop innerstaden med de nordöstra stadsdelarna, vilket är positivt för hela Gamlestadens utveckling, så det känns fantastiskt roligt att vi äntligen kan sätta igång, säger P-G Persson, vd på Platzer

[ Annons ]

Planen är att skapa en urban och levande stadsdel som tar vara på det industrihistoriska arvet och täpper till de luckor som 1900-talets rivningar skapat mellan de äldre byggnaderna. Gestaltningen av de nya byggnaderna ska knyta an till den äldre industribebyggelsens karaktär, och bli tydliga årsringar till tidigare seklers byggnader. Området får också en tydligare gatustruktur, med små torg och parker, istället för dagens stora asfaltsytor.

– Mellanrummen och platserna mellan husen är minst lika viktiga som de nya byggnaderna för att det ska bli en bra stadsmiljö. Här finns så mycket karaktär och historia som vi har stor respekt för. Vi vill att Gamlestadens Fabriker ska fortsätta vara en tillåtande plats med ännu mer liv och rörelse, säger Patrik Lund, affärsutvecklare på Platzer Fastigheter.

Gamlestadens Fabriker är ett entreprenörstätt område med gott om kreativa verksamheter inom bland annat mode och design. Området har också fått en tydlig inriktning mot återbruk och hållbarhet och foodtech.

– Entreprenörsanda och innovation ligger i Gamlestadens DNA. Vi ska göra allt vi kan för att Gamlestadens Fabriker ska bli en ännu bättre plats för människor och företag av olika storlek och karaktär. Som fortsätter tillåta olikheter att mötas. Det är så innovation uppstår, säger Robert Woodbridge, områdeschef på Platzer Fastigheter.

[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 6 april, 2021

Hyresstöd förlängs trots kritik från inblandade

Hyresrabattstödet kommer att förlängas till andra kvartalet 2021. Detta trots kritik från både Svensk Handel och Fastighetsägarna.

Hyresrabattstödet för första kvartalet 2021 är ännu inte på plats, men i helgen meddelade alltså regeringen och januaripartierna att hyresrabattstödet kommer förlängas till att gälla även andra kvartalet.

Stödet är som liksom tidigare utformat utifrån att fastighetsägare ska sänka den fasta hyran, och sedan få ersättning av staten med upp till 50 procent av hyresnedsättningen. Något som möter kritik både från Fastighetsägarna och Svensk Handel.

[ Annons ]

– Det går inte att lägga ansvaret för att stötta näringslivet på en privat aktör. Fastighetsbranschen är en bransch som domineras av småföretag, som under pandemin gett ett stort ekonomiskt stöd till sina lokalhyresgäster. Regeringen måste förstå att det finns gränser för vad fastighetsbranschen klarar av. Därför behöver regeringen se till att direktstöd betalas ut och samverka med fastighetsbranschen för att främja en positiv återstart efter pandemin, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, är inne på samma linje när hans säger att fastighetsägare inte ska agera domare i frågan om pressade handelsföretag ska få ta del av offentliga stöd eller ej. Han konstaterar också att även om förlängningen av hyresstödet aviserades redan i januari, så finns det i nuläget ingen möjlighet att ansöka om stödet.

– Krisen fortsätter och vi är inne i pandemins trettonde månad. Vi behöver stöd som snabbt når ut till hårt drabbade handlare. Dessvärre riskerar hyresstödet återigen att bli en hägring, av de fem miljarder som regeringen tidigare avsatte för hyresstödet har merparten inte nyttjats. Stödet har helt enkelt inte fungerat, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

[ Annons ]

Foto: Familjebostäder.
Publicerat 6 april, 2021

Så ska Familjebostäder minska klimatavtrycket

Familjebostäder har satsat hårt på att minska sin klimatpåverkan. Nu växlar man upp ytterligare, bland annat genom att titta på vindkraft och byggprocessen. 

Familjebostäder halverat sitt klimatavtryck sedan 2007 med hjälp av bland annat lägre klimatutsläpp och minskad energianvändning. Fram till 2023 ska man minska klimatutsläppen med ytterligare 10 procent, bland annat genom att producera mer förnybar energi med exempelvis solceller. Fram till 2023 utökar man solcellsytan till 9 000 kvadratmeter, en ökning med femtio procent. 

Familjebostäder testar också batterilösningar för att använda så mycket som möjligt av den energi man producerar direkt i fastigheterna.

[ Annons ]

För att se till att fastigheterna är energieffektiva har man planerat underhåll och driftåtgärder. Man ska även ställa krav på klimateffektiva entreprenader vid upphandling, samt undersöka möjligheter att investera i vindkraft och öka produktionen av förnybar energi.

– Vi fortsätter satsa på energieffektiva fastigheter och öka vår förnybara energiproduktion. Det är vårt bidrag till ett klimatneutralt Stockholm år 2030. För att nå våra ambitiösa mål behöver vi också titta på nya metoder för förnybar energi. Där kan investering i vindkraft vara en bra lösning, säger miljöchef Helena Ulfsparre.

Familjebostäder ska även minska klimatpåverkan av byggproduktion genom klimatberäkningar.

– Vi beräknar hur stor klimatpåverkan olika byggmaterial har när vi bygger. Då ser vi också hur vi kan minska utsläppen. Målet är att halvera klimatavtrycket i vår nyproduktion till år 2030, säger Helena Ulfsparre.

Familjebostäder ställer krav på våra byggentreprenörer att förebygga och hantera byggavfall i våra byggprojekt.

 – Genom att minska mängden byggavfall och återanvända avfallet som ändå uppstår kan vi minska vår klimatpåverkan. Vi har nyss lämnat vidare 120 ton tegel för återbruk i ett projekt, säger Helena Ulfsparre.

[ Annons ]

Bild: Skanska.
Publicerat 6 april, 2021

Klimatneutrala Stella byggs i Sundsvall

Skanska bygger Sundsvalls första klimatneutrala kontorshus. Samtidigt påbörjar man nu uthyrningen, med inflyttning 2024.

Det klimatneutrala kontorshuset Stella byggs i trä på Södra Kajen i Sundsvall. Det blir samtidigt en av de första byggnaderna att certifieras enligt NollCO2, en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och Svanen som syftar till att uppnå netto noll klimatpåverkan för nya byggnader.

– Vi har valt att utmana gränserna för hållbart byggande och skapa en ledstjärna för branschen – därav namnet Stella, säger Peter Westin, affärsutvecklare på Skanska Sverige.

[ Annons ]

Ytan i det åtta våningar höga huset uppgår till cirka 11 000 kvadratmeter, fördelat på åtta plan med mellan 400 och 1900 kvadratmeter per våning. Den översta våningen kommer att ha en gemensam yta med utsikt över Sundsvallsfjärden och i markplan finns det utrymme för affärslokaler och restaurang.

Byggstart är planerad till vintern 2021/2022 med färdigställande under 2024.

[ Annons ]

En skiss på hur LKF:s klimatsmarta hus Xplorion i Brunnshög kommer att se ut när det är ommålat lagom till påsk. Foto: Bengt “Sillen” Aprilus.
Publicerat 1 april, 2021

Färgglada aprilskämt i branschen

Norsk guldbro, stenevillor och kulventiler för vänsterhänta. Här är några skämt som Fastighetstidningen snappade upp under dagen.

Aprilskämten är på nedgång i media. Många redaktioner vill inte sätta sin trovärdighet och avstår därför att publicera osanna artiklar på grund av fake news-problematiken. Men i bygg- och fastighetsbranschen kämpar några tappra på. 

Allmännyttiga LKF i lund meddelade exempelvis att man målar om alla sina hus till gröngult för klimatets skull.

[ Annons ]

– Vår ambition att fortsätta kallas för hållbarhetspionjärerna inom bygg och fortsätta bygga hållbart, ur alla perspektiv. Det är viktigt att beakta både ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet när vi planerar och bygger nytt. Och så ska det vara snyggt också, så varseldesign var given, säger Håkan Nilsson, fastighetschef på LKF.

Branschorganisationen SVEFF, Sveriges Färg och Lim Företagare, har fått i uppdrag att måla om Svinesundsbron guld, inspirerad av guldbron vid Slussen i Stockholm. Guldfärgen ska symbolisera olja, som kallas ”det norska guldet”. Följaktligen har oljebranschen finansierat det hela. 

– Det har varit ett stort nöje att få vara delaktiga och måla om Svinesundsbron. Vi är glada att vår expertis inom kulör får spegla projektet och samarbetet mellan de nordiska länderna. Kulören är den samma som Guldbron och vi hoppas att den kommer bli lika hyllad, säger Olof Holmer, vd för SVEFF.

Byggmax lanserar en specialanpassad drive-in för vänsterhänta, en satsning som ska göra sortimentet ännu mer tillgängligt och uppmuntra fler att börja hemmafixa inför byggsäsongen.

– Vi vet nog alla hur svårt det är att såga till en bräda med ”fel hand” – samma princip gäller när du ska handla byggvaror. Varvet ska kännas rätt och det ska gå snabbt och lätt att lasta varorna in i bilen. Därför inför vi nu ett nytt, spegelvänt varv, så att även den som är vänsterhänt enkelt kan handla byggvaror till projektet, säger Sanna Westman, marknadschef på Byggmax.

VVS-grossisten Dahl vurmar också för samma grupp och lanserar kulventiler för vänsterhänta. Funktionen är densamma men kulan roterar motsols – ”viktigt att därmed notera att effekten blir den motsatta: öppet flöde vid stängd ventil och vice versa. För att särskilja den nya ventilen är vredet rött med varumärket P.Rank.”

Mäklarföretaget Movhs aprilskämt är faktiskt en bra idé så frågan är om Vovh egentligen är ett aprilskämt. Tjänsten är specifikt riktad till hundägare och värderar bostäder och dess närområde efter hur hundvänliga de är för att göra det enklare för hundägare att hitta nytt hem.

– Precis som barnfamiljer vill veta om bra skolor, vill hundägare veta om det finns bra kissrundor och hur hundvänlig bostaden är. Det finns en enorm efterfrågan på en sådan här tjänst bland hussar och mattar, och vi är glada att kunna erbjuda de och deras bästa vän den här servicen, säger Jonas Petersson, vd på MOHV.

Och slutligen berättar vår branschkollega Fastighetsnytt att regeringen lanserar nytt bygglovsfritt hus: Stenevi-llan.

– Huset är helt befriat från bygglov och du får göra det hur stort du vill, så länge du använder dig av traditionella och hållbara byggmetoder, säger Aprilia Fürsta, pressekreterare hos jämställdhets– och bostadsministern Märta Stenevi.

Här känner vi dock att vi vill påpeka att Fastighetstidningens redaktionschef Erik Hörnkvist lanserade idén om stenevillan redan i förra numret av Fastighetstidningen.

[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 1 april, 2021

Återinfört amorteringskrav negativt för fyra av tio unga vuxna

Det tillfälliga undantaget för amorteringar tas bort 31 augusti. Enligt en Sifo-undersökning beställd av HSB kommer det att försvåra köp av bostad för 41 procent av unga vuxna.

Det var i april förra året som Finansinspektionen, FI,  införde ett tillfälligt undantag för amorteringar. Oro fanns då att minskade inkomster skulle försvåra för framför allt unga med bolån. Statistik från FI visar att drygt 230 000 hushåll fått tillfälligt undantag från amortering. Av nya låntagare i FI:s stickprov har 9 procent ansökt och beviljats undantag från amortering.

FI:s bedömning nu är att det finns en ekonomisk stabilitet i samhället. Man konstaterar också att  bostadslånen ökat under corona på grund av högre priser på bostäder. FI vill därför återinföra de tillfälligt borttagna amorteringskraven i september.

[ Annons ]

Kritik mot detta har kommit in från bostadsbolag som utvecklar nya bostadsrätter, och HSB har för att stärka opinionen beställt en Sifo-undersökning där inte helt oväntat många av de svarande ogillar att amorteringskraven kommer tillbaka.

I enkäten menar nära tre av tio av svenskar (29 %) att amorteringskrav påverkar dem negativt . Bland unga vuxna är siffran 41 procent. I storstadsregionerna skulle det ha stor betydelse för 11 procent i åldern 18-44 år.

De senaste årens kreditrestriktioner har stängt ute många unga från bostadsmarknaden. Och amorteringskravet bör slopas permanent menar Anders Lago, förbundsordförande HSB.

– Det är naturligtvis viktigt att vi har en sund amorteringskultur i Sverige. Men jag är övertygad om det kan lösas mellan banken och bostadsköparen. Ett strängt och generellt amorteringskrav innebär att alldeles för många bostadsbehövande hamnar i kläm, säger Anders Lago i en kommentar.

[ Annons ]

Publicerat 1 april, 2021

K-Fastigheter bygger 700 hyresrätter i Gävle

K-Fastigheter har hittat ny mark för sina egenutvecklade typhus och ska nu bygga 700 bostäder i Gävle.

Fastighetstidningen skrev nyligen om varför det är svårt svårt att få till ett storskaligt byggande med hus som tillverkas i stor skala i serieproduktion. Du läser det här.

I reportaget berättar Jacob Karlsson, vd och delägare i K-Fastigheter om den skepsis han i början mötte när han presenterade bolagets koncept som bygger på serietillverkning av hyreshus. Men det lossnade ganska snabbt och K-Fastigheter har byggt 2 200 hyreslägenheter i egen förvaltning och cirka 1 000 till bostads-rättsföreningar och externa fastighetsägare.

[ Annons ]

 Nu har bolaget ingått avtal om förvärv av fastigheten Gävle Sätra i Gävle och ska bygga cirka 700 lägenheter i koncernens egenutvecklade lamellhus.

– Dagens avtal är ett bra tillskott till vår plan för Gävle. Vi planerar att under ett antal år etappvis starta byggnation av omkring 700 hyresätter i tre olika kvarter. Lägenheterna kommer att hålla hög kvalitet till hyresnivåer som passar vanliga plånböcker. K-Fastigheter är sedan tidigare etablerade på detta område i Gävle, just nu bygger vi i samarbete med BoKlok 60 lägenheter som ska vara inflyttningsklara vid årsskiftet 2021/2022. Därtill har vi idag byggstartat ett eget projekt om 92 lägenheter i våra egenutvecklade Punkthus i Fredrikskans i stadsdelen Strömsbro, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB.

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till ca 122 mkr, baserat på 2 350 kr per kvadratmeter BTA ovan mark.

[ Annons ]

Till följd av pandemin ökar antalet misshandelsfall i hemmet - och allra mest drabbas kvinnorna Foto: Shutterstock
Publicerat 31 mars, 2021

Stor ökning av våld i hemmet i pandemitider

Misshandel i nära relationer ökar kraftigt i spåren av pandemin och allra mest drabbade är kvinnorna. Det visar en färsk rapport från den ideella organisationen Huskurage.

Att fler arbetar hemma och att stora delar av samhället har stängt ner har resulterat i en markant ökning av antalet misshandelsfall och orosanmälningar. Och precis som vid tidigare krisperioder är det kvinnor och flickor som löper störst risk för att utsättas för våld i hemmet.

I fjol anmäldes totalt 16 461 misshandelsfall mot kvinna i en närstående relation, vilket är en ökning med 15,4 procent jämfört med 2019. Det visar en färsk rapport från den ideella organisationen Huskurage, som verkar för att förebygga våld i nära relationer genom bland annat kommuner och ett 80-tal bostadsbolag som anslutit sig.  

[ Annons ]

– Vi ser en väldigt skrämmande utveckling och den måste brytas. Med den här rapporten vill vi sätta strålkastaren på några av pandemins osynliga offer, de kvinnor och barn som lever i en våldsam hemmiljö och blir extra utsatta när samhället stänger ner, säger Nina Rung, kriminolog och medgrundare Huskurage.

Huskurage larmar också om en ökad tillströmning av stödsökande till kvinno-, tjej- och ungdomsjourerna i Unizon om en ökad tillströmning av stödsökande samt att BRIS har tagit emot rekordmånga samtal från utsatta barn och ungdomar. Huskurage flaggar för att mycket pekar på att vi kommer få leva med följdverkningarna av pandemin under en lång tid framöver och att många företag kommer fortsätta med hemarbete även efter pandemin samtidigt som arbetslösheten ökar.

Kopplingen mellan alkohol och våld är väldokumenterad och försäljningen av alkohol ökade även den under 2020, då Systembolaget sålde mer än någonsin tidigare, enligt Huskurage. Den ideella organisationen varnar för att långhelger som påsk och semestrar är riskperioder då anmälningarna ökar och trycket på kvinnojourer är extra stort.

– Rättsväsendet och socialtjänst gör vad de kan, skolan och vården anmäler oro för barn när det finns underlag för det, civilsamhället erbjuder stöd och hjälp men vi som finns runtomkring, vi grannar, familj, kollegor och vänner måste också agerar på vår oro. Vi måste alla ta avstånd från våldet genom att agera och ta ett gemensamt ansvar för varandra, säger Nina Rung.

Även i Brås rapporter är det tydligt att pandemin ger effekter i brottsstatistiken. Antalet anmälda misshandelsbrott som begåtts av en bekant gärningsman, som är den dominerande brottstypen vid anmälda misshandelsbrott mot kvinnor, ökade mot både män och kvinnor. Däremot var trenden motsatt när misshandel som utförts av okänd förövare. Orsaken anses vara ett minskat offentligt socialt liv, inklusive nöjesliv, till följd av de olika restriktioner som har införts under 2020 med anledning av pandemin. Samtidigt visar Brås fjolårsstatistik att antalet fall av dödligt våld, där offer och förövare var eller hade varit närstående, minskade med ett fall till 17 fall. Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor i en parrelation minskade med tre fall till 13 under 2020, medan motsvarande siffra för män ökade från två till fyra fall.

[ Annons ]

Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.
Publicerat 31 mars, 2021

Sveriges Allmännytta går med i Duvedmodellen

Sveriges Allmännytta är ny projektpartner i Duvedmodellen, ett forsknings- och innovationsprojekt som fokuserar på hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning genom lokal samverkan.

Duvedsmodellen är finansierat av Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation – Agenda 2030. Fokus ligger på hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning genom lokal samverkan mellan en mängd olika lokala och regionala aktörer. En av initiativtagarna till projektet är ett av Sveriges Allmännyttas medlemsföretag, Årehus AB.

– Duvedmodellen är ett mycket spännande exempel på hur lokala initiativ till landsbygdsutveckling kan bli en modell för hur vi framgångsrikt arbetar med samhällsbyggnad i mindre orter runtom i Sverige, säger Martin Ingvarson, expert på lokalfrågor på Sveriges Allmännytta.

[ Annons ]

Sveriges Allmännytta hoppas, genom sitt deltagande i forskningsprojektet, att modellen ska kunna användas på fler orter i landet som inte tillhör de växande tätortsregionerna.

– Vi ser en stor potential i denna typ av innovationsprojekt. Årehus har dessutom visat att det allmännyttiga bolaget kan spela en mycket central och viktig roll i utvecklingen av en mindre ort. Det visar på den kraft och de möjligheter som finns i allmännyttan, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Läs mer om Duvedmodellen här

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]