I Utby, nära centrala Göteborg, planeras för ett bostadsområde som blir det första i Sverige där en av tio nybyggda hyresrätter enbart hyrs ut som sociala kontrakt. Jahja Zeqiraj (S), fastighetsnämndens ordförande i Göteborg räknar med att det blir fler projekt i framtiden. Foto: Julia Sjöberg
Publicerat 4 oktober, 2017

Positiva reaktioner på ny modell av social housing 

En av tio nya hyreslägenheter som byggs i Göteborgs stad ska ha en hyra på maximalt 1 000 kronor per kvadrat och de ska öronmärkas till sociala kontrakt. Den nya modellen av social housing möts med viss nyfikenhet av såväl byggare som Fastighetsägarna.

Egentligen vill ingen ta ordet social housing i sin mun, det är lika infekterat som begreppet marknadshyror. Planen som klubbats i Göteborgs stads fullmäktige är en modell för att skapa hyreslägenheter som tillfälligt eller permanent är undantagna från den ordinarie bostadsmarknaden, riktade mot resurssvaga grupper och med ett system för att fördela bostäderna till dessa grupper. Skrivningen ovan är i detalj också definitionen för social housing.

[ Annons ]

– Men vår modell, betonar Jahja Zeqiraj (s), fastighetsnämndens ordförande i Göteborg, är att inte permanenta dessa bostäder så att det blir tydligt att de hyrs med endast sociala kontrakt. Då finns risken att de boende får en stämpel av omgivningen.

Han berättar att just det har hänt med lägenheter som kommunen köpt i bostadsrättsföreningar.

– Vi äger cirka 100 bostadsrätter hos olika föreningar som används med sociala kontrakt. Den senaste tiden har staden varit tvungna att sälja några för att det lätt blir stigmatiserande för de hushållen som hyr då det inte är möjligt att överta lägenheterna.

Vår modell är att inte permanenta dessa bostäder så att det blir tydligt att de hyrs med endast sociala kontrakt.

Detta har Göteborgs stad beslutat

  • 10 procent av alla nybyggda hyresrätter får låg hyra, 1 000 kr/kvm.
  • 90 procent av hyresgästerna ”subventionerar” kostnaden.
  • Efter presumtionstiden 15 år sätts vanlig förhandlad hyra.

Lägenheterna som ska byggas med låg hyra kommer att ägas av fastighetsägaren och sedan hyras ut till kommunen, precis som med kommunala kontrakt idag. Skillnaden är att hyran inte förhandlas fram på gängse sätt med Hyresgästföreningen, staden har bestämt att den maximalt får vara 1 000 kronor per kvadratmeter. Första hyresgäst som flyttar in ska väljas ut av sociala skäl, det kan även vara nyanlända utan bostad.

– En hyresgäst som vi anvisat kan få bo kvar, men flyttar de ut ska lägenheten därefter gå till Boplats som är vår bostadskö. På det sättet und-viker vi att få lägenheter eller områden som uppfattas som social housing, säger Jahja Zeqiraj.

Kritik har tidigare riktats mot den så kallade ”Göteborgsmodellen” som kommunala bolaget Älvstranden försöker implementera för nyproduktion i Frihamnen. Även här är tanken att kila in lägenheter med låg hyra och sedan fördela den kostnaden i det övriga beståndet.

– Skillnaden är att man i Frihamnen inte funnit en fungerande lösning som säkerställer att lägenheterna fördelas till dem som bäst behöver. Om de går de till personer som stått längst i bostadskön kan även direktör Jansson bo attraktivt till subventionerad hyra, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige.

Nu betonar han att det fortfarande finns delar i den ”nya Göteborgsmodellen” som är oklara och bör redas ut.

– Vi vill veta mer om vad som händer med lägenheten på lång sikt. Hur påverkas till exempel hyrorna när kommunen släpper sina hyreskontrakt? Vi är generellt positiva till att det skapas fler bostadsmöjligheter för utsatta grupper och att privata bostadsbolag bidrar till det, men det måste ske i parallella spår och inte sammanblandas med den reguljära bostadsmarknaden, säger Martin Lindvall.

Det första projektet enligt den nya Göteborgsmodellen, om nu inget stöter på patrull fram till byggstart 2019, är 300 hyreslägenheter som ska byggas mellan Utby och Gärdsås en bit utanför Göteborg. Där byggs då 30 lägenheter med den låga hyran. Enligt Jahja Zeqiraj har det varit stort intresse att bygga trots att det inte går att ta full hyra i alla lägenheter. Jm, Botrygg och det famljeägda bolaget Boet bostad delar på markanvisningen.

– Vi ser det som ett intressant projekt, men det finns fortfarande frågetecken som måste redas ut med kommunen, vi är inte säkra på om det är kall- eller varmhyra som avses. Vi har inte heller någon plan på lägenhetsstorlekarna vilket förstås påverkar kalkylen, säger Ferdinand Grumme, vd, på Boet Bostad.
Subventionen till var tionde lägenhet tror han inte ska vara något större problem om förutsättningarna för övrigt uppfylls. Boet Bostad är ett utvecklingsbolag och kommer när allt är klart sälja till någon som vill förvalta husen.

– Vi tror att ett hus med sociala kontrakt kan attrahera pensionsbolag med fastighetsinnehav. De har ofta samhällsnytta och hållbarhetsaspekt i sina förvärv, säger Ferdinand Grumme.

Vad bjuder då Göteborgs stad på för att få bolagen? Har marken sålts till ett lägre pris? 

– Vi tar alltid ut marknadspris vid markförsäljning, självklart är alla kommunala krav prispåverkande neråt. Aktörerna har accepterat ett pris om 2 300 kr/kvm bta för bostäderna. Jag vet att det inte går att producera bostäder för 1 000 kr/kvm bta, den affärsmässiga kalkylen överlämnar vi till aktörerna, vi tvingar ingen aktör att söka stadens markanvisningar, säger Jahja Zeqiraj.

David Grossman

Ökat behov av lägenheter med sociala kontrakt

Enligt kommunernas uppskattningar den 1 januari i år var cirka 26 000 lägenheter uthyrda med sociala kontrakt. Året innan uppskattade man antalet till 18 600, så antalet har stigit kraftigt (främst som en följd av anvisningslagen). Många kommuner rapporterar om en förvärrad situation för resurssvaga hushåll. Flera kommuner har tvingats köpa in bostadsrätter till uthyrning.

fler lägenheter uthyrda med sociala kontrakt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]