[ Annons ]

Handlarnas framtidstro sviktar något inför hösten, det visar Svensk Handels Handelsbarometern för augusti. Trots goda förhoppningar om en försäljningsutveckling för den egna butiken, dras framtidsindikatorn ner genom att var tredje handlare tror på att antalet anställda kommer att minska.
Publicerat 15 augusti, 2013

Positiva och negativa tongångar från Svensk Handel

Handlarnas framtidstro sviktar något inför hösten, det visar Svensk Handels Handelsbarometern för augusti. Trots goda förhoppningar om en försäljningsutveckling för den egna butiken, dras framtidsindikatorn ner genom att var tredje handlare tror på att antalet anställda kommer att minska.

Handlarnas framtidstro inför hösten har sedan juli månad sjunkit med tre enheter till nuvarande notering på -2 för augusti. Den främsta orsaken är att 34 procent av handlarna tror att antalet medarbetare i detaljhandeln kommer att minska under den kommande tremånadersperioden. Enligt Svensk Handel är en möjlig tolkning att det framförallt beror på att tillfällig sommarpersonal slutar vilket påverkar den totala personalstyrkan under hösten.

[ Annons ]

Samtidigt hyser närmare hälften, 46 procent, av handlarna goda förhoppningar om den egna försäljningsutvecklingen under hösten och denna positiva syn delas av såväl dagligvaruhandlare som sällanköpsvaruhandlare.

– Antagligen beror nedgången på en naturlig säsongsmässig svacka under höstmånaderna. Index ligger högre än under samma period förra året och handlarna har fortfarande en positiv syn på den egna butikens försäljning. Vi vet att det finns en stark köpkraft bland svenska hushåll och sammantaget finns alla möjligheter för en bra avslutning på året, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel i ett pressmeddelande.

Handelsbarometern är Svensk Handels månatligen återkommande indikator för att mäta optimismen och framtidsförhoppningarna bland handelns företag. Den tas fram i samarbete med HUI Research för att ge en inblick i hur branschens företag tror att omsättning och sysselsättning kommer att utvecklas de kommande tre månaderna. Rapporten baseras på en undersökning som varje månad distribueras via webbenkät till en panel bestående av cirka 500 butikschefer och butiksägare. Svarsfrekvensen brukar uppgå till cirka 40 procent.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]