[ Annons ]

Högsta domstolen fastställer hovrättens dom. Efter en lång process måste nu porrklubben Privé lämna lokalerna i centrala Stockholm.
Publicerat 26 februari, 2014

Porrklubb tvingas flytta från bostadsrättsförening

Högsta domstolen fastställer hovrättens dom. Efter en lång process måste nu porrklubben Privé lämna lokalerna i centrala Stockholm.

Under flera år har Club Privé och bostadsrättsföreningen Ingemarshov tvistat om lokalerna i fastigheten på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Men nu har Högsta domstolen fastställt den tidigare hovrättsdomen som gör klart att porrklubben Club Privé tvingas ut från sina lokaler. Bostadsrättsföreningen har, enligt rätten, haft goda skäl för uppsägning men ägaren har gjort sig onåbar samt överklagat domen i flera instanser vilket dragit ut på processen. Klubben har bland annat utsatts för skottlossning och blivit förknippad med olika personer med kriminell bakgrund.

[ Annons ]

Men den slutgiltiga orsaken till att klubben inte får fortsätta sin verksamhet i fastigheten är att lokalerna inte är avsedda för den typen av verksamhet, något som kommunen beslutat efter en inspektion. Enligt advokat Robert Ström, som företräder bostadsrättsföreningen som äger fastigheten där Club Privé ligger, har relationen mellan bostadsrättsföreningen och ägaren av porrklubben varit relativt god, trots den pågående processen initierad av kommunens beslut.
– Stockholms kommun har bestämt sig för att den inte tycker om verksamheten, eftersom den bedrivs i en del av huset som är avsedd för källarförråd. Kommunen har vänt sig till bostadsrättsföreningen och begärt att verksamheten ska upphöra, säger Robert Ström.

Samtidigt har klubbägaren hävdat att uppsägningen delgivits på ett felaktigt sätt från föreningens sida, vilket är det som rättsprocessen handlat om. Eftersom ägaren har skyddad identitet skedde delgivningen genom en kungörelsedelgivning (i Post- och Inrikes Tidningar) hos Länsstyrelsen.
– Enligt ägarens uppfattning var uppsägningen ogiltig. Och det är det som nu är prövat genom att HD:s dom kommer vinna laga kraft. Uppsägningen var giltig. Hyresgästen avser nu att flytta, säger Robert Ström.

Juristens kommentar: ”Reglera ändamålet noga”

För mindre hyresvärdar, exempelvis bostadsrätts­föreningar, utgör lokalhyresgästerna ofta en mycket stor del av intäkterna. Då är det värt att lägga ner lite tid på att säkerställa att man börjar hyresförhållandet på rätt sätt – och med rätt hyresgäst – för att få goda relationer. Line Zandén, jurist på Fastighetsägarna Sverige ger ett par goda råd.

Några saker som är värda att tänka på när man inleder ett hyresförhållande för att undvika framtida tvister är:
• Vilken verksamhet ska bedrivas i lokalen? Restauranger och caféer kräver ofta ganska stora anpassningar av lokalerna för att dessa ska fungera ändamålsenligt. Vilken part som står för vilka åtgärder är en förhandlingsfråga före tillträdet. Man ska också noga reglera vilken part som står för underhållet och för vilka installationer under hyrestiden.
• Se till att reglera ändamålet med upplåtelsen noga i hyreskontraktet. Om lokalen ska användas som café – skriv det. En luddig formulering, exempelvis ”affärsverksamhet” gör det svårare att vidta åtgärder om hyresgästen börjar använda lokalen på ett annat sätt än det överenskomna. Om hyresgästen ändrar sin verksamhet utan tillstånd under hyrestiden – exempelvis från café till porrklubb – är kontraktet förverkat enligt jordabalken 12 kap. 42 § p. 4.
• Se till att reglera hyresavtalet så att hyresgästen står ansvaret för exempelvis myndighetskrav och yttre åverkan – på det sättet minskar du risken att som hyresvärd få stå kostnader som beror på hyresgästens verksamhet.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]