Västsvenska Handelskammaren har gjort en förstudie för att undersöka möjligheten att sätta upp en tillfällig popuzar, en blandning mellan pop up och bazar, som skapar mervärde på outnyttjade platser.
Publicerat 10 november, 2014

Popuzaren ska utnyttja mellanrummen i Göteborg

Västsvenska Handelskammaren har gjort en förstudie för att undersöka möjligheten att sätta upp en tillfällig popuzar, en blandning mellan pop up och bazar, som skapar mervärde på outnyttjade platser.

– Det känns spännande att kunna erbjuda ett nytt utbud på intressanta platser i staden. Nya affärsmodeller ställer andra krav på lokaler och lokalisering, säger Sandra Zätterström på Västsvenska Handelskammaren.

[ Annons ]

I Göteborg är stora bygg- och infrastrukturprojekt på gång. Konsekvensen av byggandet leder till bullriga platser där både fastighetsägare och invånare blir lidande. Istället för att sätta upp ett plank under stora byggprojekt i Göteborg har Handelskammaren tagit fram ett förslag om att sätta upp en popuzar på platsen istället.
– Istället för ett plank kan man använda en avskärmning med hjälp av små butiker. Om folk måste ta en annan väg kan man hjälpa dem att hitta nya vägar genom att etablera nya stråk, säger Sandra Zätterström .

Syftet är att kompensera göteborgarna för en uppgrävd stad.
– När vi satsar på stora byggprojekt innebär det ingrepp i stadsmiljön som krånglar till det för folk under byggtiden. Det finns ett stort behov och en efterfrågan att kompensera invånarna. Man vill ge något tillbaka, säger Sandra Zätterström på Västsvenska Handelskammaren.

Första Popuzaren är tänkt att placeras vid Pusterviksplatsen för att sedan flyttas runt till olika platser i staden. Handelskammaren har diskuterat idén med Wallenstam och Eklandia, som båda har ingått i en referensgrupp. Bolagen ställer sig positiva till idén.
– Det finns en oro hos Fastighetsägare att en stökig byggmiljö leder till minskade flöden och Trafikverket såväl som Göteborgs stad vill gärna tillföra något som mildrar de negativa konsekvenserna, säger Sandra Zätterström.

Arkitekter och arkitektstudenter har skissat förslag på hur Popuzaren kan se ut. Tanken är att det ska vara små moduler på omkring 15 kvadratmeter med verksamhet i varje enhet. Mindre aktörer, lokala märken, nystartade rörelser men även tillfälliga arrangemang är förslag på verksamhet i Popuzaren.

Politikerna i Göteborg tar beslut om förstudien ska förverkligas. Om en popuzar blir aktuell måste aktörer hittas, bygglov sökas och en finansieringsplan upprättas.
– Vi ser dock ingen anledning att vänta. Vi fortsätter att vidareutveckla idén så att vi kan dra igång så fort politikerna fattat sitt beslut, säger Sandra Zätterström.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]